Ημερίδα για τις ΔΕΚΟ

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2006 17:33

Ημερίδα με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών» πραγματοποίησε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ.

Η ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ΔΕΚΟ, αποσκοπούσε στην ενημέρωση από τον Ειδικό Γραμματέα ΔΕΚΟ κ. Αιμίλιο Στασινάκη για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με βάση το ν. 3429/2005.

Στην ημερίδα αναλύθηκαν:

- οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν. 3429/2005

- θέματα εταιρικής διακυβέρνησης

- η εφαρμογή και λειτουργία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στις ΔΕΚΟ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα