ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 17:15
UPD:23:53

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE


Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής


H Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της Sunlight Recycling ABEE με χρηματική εισφορά ευρώ 5.000.000.


Το κεφάλαιο της εταιρείας Sunlight Recycling ABEE  θα αυξηθεί από ευρώ 4.056.190 σε ευρώ 4.556.190. Η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης των νέων μετοχών ποσού ευρώ 5.000.000 και της ονομαστικής τους αξίας ποσού ευρώ 500.000 ήτοι ευρώ 4.500.000 πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».


Το προϊόν της εν λόγω αύξησης χρησιμοποιήθηκε από την θυγατρική εταιρεία για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού της όπως προβλέπεται από τους όρους έκδοσης του από 20/6/2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.  


 

ΑΘΗΝΑ 12.1.2018

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα