Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιω

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 14:30
UPD:23:53

Η Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 ανακοινώνει τα ακόλουθα σε συνέχεια της από 12/1/2018 γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Πετρόπουλο:

 Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος κατείχε 2.476.942 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 3503% επί συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Την 11/1/2018 προέβη σε πώληση 166.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστού 235%. Με την άνω μεταβίβαση ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος κατέχει πλέον 2.310.442 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 3268% επί των μετοχών της Εταιρείας. Η γνωστοποίηση γίνεται διότι ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος κατήλθε του ορίου του 1/3 επί των μετοχών της Εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ

Σχολιασμένα