Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 14:25
UPD:23:53

Η Εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει πως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Επίτιμος  Πρόεδρος (Υπόχρεο Πρόσωπο αρθρ. 13 Ν 3340/2005) προέβη την 11/1//2018 σε πώληση 170.000 μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ συνολικής αξίας €856.280.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ

Σχολιασμένα