Νέο πλαίσιο για τα καζίνο

Διαχωρισμός σε απλού τύπου και ευρέος φάσματος
Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 12:19
REUTERS/BOBBY YIP

Από την έντυπη έκδοση

Καζίνο απλού τύπου και ευρέος φάσματος αποκτά πλέον η ελληνική αγορά, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση και λειτουργία καζίνο. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε α) άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου (από 10 έως 15 χρόνια) και β) άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων (από 20 έως 30 χρόνια).

Κύριος σκοπός των ΕΚΑΖ είναι η λειτουργία επιχείρησης καζίνο, που περιλαμβάνει, εκτός της διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων, και την παροχή υπηρεσιών στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού, όπως η στέγαση και οργάνωση λειτουργιών πολιτισμού, διασκέδασης, εστίασης, αναψυχής, η λειτουργία συνεδριακών κέντρων, χώρων συνάθροισης κοινού και εμπορικών καταστημάτων, καθώς και η λειτουργία ξενοδοχείου και άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο νέος συντελεστής των επιχειρήσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 369, θα είναι σε κάθε περίπτωση κατά τέσσερις μονάδες κατώτερος του συντελεστή που εφαρμόζεται σήμερα στην κάθε λειτουργούσα επιχείρηση. Στο μικτό κέρδος άνω των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι των 200 εκατ., το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου θα είναι στο 15%. Στο μικτό κέρδος από 200 εκατ. και μέχρι 500 εκατ. ευρώ, στο 12%. Στο μικτό κέρδος άνω των 500 εκατ. ευρώ στο 8%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα