ΔΕΗ: Μείωση του κύκλου εργασιών το εννεάμηνο

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 13:38
UPD:13:39
Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Κατά 242,8 εκατ. (6,1%) μειώθηκε το εννεάμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ. Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, η μείωση αυτή οφείλεται: στην απώλεια μεριδίου αγοράς, στην επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και στην αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση των απωλειών (κυρίως μη τεχνικών-ρευματοκλοπές).

Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω παραγόντων στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 2,8%.

Τα  κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) από συνεχιζόμενες  δραστηριότητες, μειώθηκαν το εννεάμηνο του 2017 κατά 238 εκατ. ευρώ (37,8%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται  σε  10,5% έναντι 15,8%. Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, στην αρνητική επίπτωση – συνολικού ύψους  411,2 εκατ. ευρώ - από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για  την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του περασμένου  χειμώνα, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό  Λογαριασμό  ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο diesel.

Στον αντίποδα, σημειώνεται η θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για  πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά 105,5 εκατ. ευρώ το γ ́ τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίπτωσης από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 172,2 εκατ. ευρώ η οποία καταγράφηκε στο β ́ τρίμηνο του 2017, διαμορφώθηκαν σε 38 εκατ. ευρώ έναντι 56,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 15,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017 έναντι 30 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016. 

Ειδικότερα για το γ ́ τρίμηνο του 2017, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,5%, το EBITDA παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ ήταν βελτιωμένο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν  το εννεάμηνο 2017 σε 303,7 εκατ. ευρώ έναντι 482,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2016.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα