ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 18:25
UPD:23:53

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016 προέβη στις 7/12/2017:

 - μέσω της BETA ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1037 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 20.73500 ευρώ και

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 17.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1054 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 17.91000 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΝΛΟΤ

Σχολιασμένα