Επιτυχής η έκδοση ομολόγου 250 εκατ. της Τιτάν

Δάνειο: Υποβλήθηκαν εντολές 1,3 δισ. - Στόχος η εξαγορά ομολογιών με τοκομερίδιο 4,25% λήξης τον Ιούλιο 2019
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 13:32
Τιτάν

Από την έντυπη έκδοση 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Τιτάν (και ειδικότερα από τη θυγατρική της Τιτάν Global Finance) η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ. Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ. Το νέο ομολογιακό λήγει το 2024 και έχει ετήσιο επιτόκιο 2,375%, σημαντικά χαμηλότερο από το 3,5% που είχε πετύχει πέρσι η τσιμεντοβιομηχανία στην έκδοση ομολογιακού ύψους 300 εκατ. ευρώ με λήξη το 2021. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2017 και στις 10 Νοεμβρίου θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά Global Exchange Market (GEM).  

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των ομολογιών με τοκομερίδιο 4,25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019 πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017, καθώς επίσης για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού. 

Η πρόταση εξαγοράς προβλέπει ειδικότερα την καταβολή από την Τιτάν στους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.060,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής και ημερομηνία καταβολής μέχρι τη 16η Νοεμβρίου 2017. 

Οι HSBC Bank plc και Societe Generale ενήργησαν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Active  Bookrunners), οι ABN AMRO BANK και Raiffeisen Bank International ως Συνδιαχειριστές (Joint  Bookrunners), ενώ οι Alpha Bank, Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς λειτούργησαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers).
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα