ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 15:47
UPD:23:53

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2016 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό συμπεράσματος χωρίς επιφύλαξη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΑΡΝΗ

Σχολιασμένα