Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 15:37
UPD:23:53

Αθήνα  1 Νοεμβρίου 2017

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2016 σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013 που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη με θέμα έμφασης που αναφέρεται σε ερώτημα προς τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως προς την υποχρέωση καταχώρησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Δήλωση Περιουσιολογίου Ε9 της Εταιρείας. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα