Ο Γεώργιος Μήτραινας πρόεδρος της Τηλέτυπος Α.Ε.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 15:06
UPD:15:08
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Σε σώμα συγκροτήθηκε εκ νέου στις 28 Σεπτεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος Α.Ε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο Γεώργιος Μήτραινας.

Κατόπιν τούτου, το διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του οποίου έχει ορισθεί από τη γενική συνέλευση πενταετής, (μέχρι την 17.8.2022), απαρτίζεται από τους:

  • Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτους, πρόεδρο ΔΣ, εκτελεστικό μέλος
  • Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Παντελή Ντίλη του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Παναγιώτη Παπανελόπουλο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
  • Μάρκο Χύτα του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα