ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 10:59
UPD:23:53

 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ότι η Μ.Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Αλέξανδρο Μακρίδη προέβη στις 10/10/2017 σε αγορά 1.500 κοινών μετοχών και 200 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 32.54300 Ευρώ και 3.22000 Ευρώ αντίστοιχα.

 

11.10.2017

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΙΤΠ

Σχολιασμένα