ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 08:36
UPD:23:53

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2016 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2016 απόφασης του Δ.Σ. προέβη την 12/10/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 389 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.45000 ευρώ. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Σχολιασμένα