ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 17:51
UPD:23:53

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει των άρθρων 9 και 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 4/10/2017 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε:

 

  • Ο κ. Μιχάλης Μιχαηλίδης ελέγχων εταίρος της εταιρείας «DEMCO INSURANCE LIMITED» ενημερώνει ότι την 23/4/2012 μετά την συγχώνευση της «DEMCO INSURANCE LIMITED» με την «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» παύει να είναι απώτατο φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» η οποία κατείχε κατά την ημερομηνία αυτή 805.184 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 934 % στην εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».
  • Ο κ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ενημερώνει ότι την 23/04/2012 ήλεγχε μέσω πλειοψηφικού ποσοστού την εταιρεία «GOLVENVEIL LIMITED» η οποία είχε την πλειοψηφία των μετοχών και ήλεγχε την εταιρεία «RODARDO LIMITED» η οποία είχε την πλειοψηφία και ήλεγχε την «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» η οποία κατείχε κατά την ημερομηνία αυτή 805.184  μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 934 % στην εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».
  • Η εταιρεία «GOLVENVEIL LIMITED» η οποία είχε την πλειοψηφία των μετοχών και έλεγχε την εταιρεία «RODARDO LIMITED» η οποία είχε την πλειοψηφία και έλεγχε την «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» ενημερώνει ότι η «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» αγόρασε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 30/12/2015 6.000 (έξι χιλιάδες) μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.". Με την αγορά αυτή το ποσοστό της εταιρείας ξεπέρασε το ορίου του 10%.  Με την πράξη αυτή κατείχε την 30/12/2015 867.244 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 1006 %.
  • Ο κ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ενημερώνει ότι την 30/12/2015 ήλεγχε μέσω πλειοψηφικού ποσοστού την εταιρεία «GOLVENVEIL LIMITED» η οποία είχε την πλειοψηφία των μετοχών και ήλεγχε την εταιρεία «RODARDO LIMITED» η οποία είχε την πλειοψηφία και ήλεγχε την «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» η οποία είχε κατά την ημερομηνία αυτή κατείχε 867.244 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 1006 % στην εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».
  • Η «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» ενημερώνει ότι αγόρασε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 30/12/2015 6.000 (έξι χιλιάδες) μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.". Με την αγορά αυτή το ποσοστό της εταιρείας ξεπέρασε του ορίου του 10%.  Με την πράξη αυτή κατείχε την 30/12/2015 867.244 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 1006 %.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΣΥΜΒ

Σχολιασμένα