ΜΕΤΚΑ: Συμμετοχή σε διαγωνισμό της ΔΕΗ

Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2006 14:17

Σε διαγωνισμό της ΔΕΗ για το έργο «ΑΗΣ Αλιβερίου - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας Νο5, Συνδυασμένου Κύκλου Καθαρής Ισχύος 370 έως 420 420 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο» προτίθεται να συμμετάσχει η ΜΕΤΚΑ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 21η Νοεμβρίου 2006.

Ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 235.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα