ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κερδών στο α' εξάμηνο

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 13:43
UPD:13:45

Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσε για το α' εξάμηνο του 2017 η ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατ. ευρώ από 12,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 66,5%. Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, αυξημένα κατά 62,4%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στην επαναταξινόμηση κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων που προχώρησε η εταιρεία για την περίοδο 1.1.2016 έως 30.06.2016, γεγονός που παρουσιάζεται αναλυτικά στην σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.

Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μικρή μείωση 1,7% και διαμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. ευρώ από 154,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΥΔΑΠ εμφάνισαν μείωση κατά 32,7% και διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ από 43,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, λόγω της αύξησης των διαφόρων προβλέψεων κατά 11,2 εκατ. ευρώ.

Για τον ίδιο λόγο παρουσιάζεται μείωση 56,6% και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 10,4 από 23,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα