ΕΥ: Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες μετατοπίζουν τους φορολογικούς κινδύνους στις αναπτυγμένες οικονομίες

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 13:04
UPD:13:27
REUTERS/EDUARDO MUNOZ

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία αποτελούν τις τρεις χώρες με τους μεγαλύτερους φορολογικούς κινδύνους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Κίνα και η Ινδία.

Μετατόπιση των φορολογικών κινδύνων από τις αναδυόμενες αγορές στις αναπτυγμένες οικονομίες, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαπιστώνει η έρευνα «Tax steps into the light», η οποία καταγράφει τις απόψεις πάνω από 900 φορολογικών και χρηματοοικονομικών στελεχών σε 69 χώρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία αποτελούν τις τρεις χώρες με τους μεγαλύτερους φορολογικούς κινδύνους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Κίνα και η Ινδία.

Ειδικότερα, το 59% των στελεχών έχει διαπιστώσει μία αύξηση των κινδύνων ή της αβεβαιότητας γύρω από τη φορολογική νομοθεσία ή το ρυθμιστικό περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Παρά το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, οι φορολογικοί κίνδυνοι επικεντρώνονταν κυρίως στις αναδυόμενες αγορές, γεωπολιτικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών επιπτώσεων του Brexit και της αβεβαιότητας ως προς τις κατευθύνσεις της φορολογικής πολιτικής στις ΗΠΑ, μετατοπίζουν το επίκεντρο του φορολογικού κινδύνου προς τις αναπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από μία πιο μετρημένη προσέγγιση στους κινδύνους.

Όπως προκύπτει από την έρευνα ο αντίκτυπος των γεωπολιτικών αλλαγών επιδεινώνεται περαιτέρω από τις απαιτήσεις διαφάνειας και αναφορών που επιβάλλει το σχέδιο G20/ΟΟΣΑ για τις δράσεις BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Διάβρωση Φορολογικής Βάσης και Μεταφορά Κερδών). Το 55% των ερωτηθέντων έχει διαπιστώσει αύξηση των μέτρων για τις αναφορές φορολογικών στοιχείων και τη διαφάνεια, ενώ το 41% έχει παρατηρήσει μία αύξηση στον αριθμό ή/και στην ένταση των φορολογικών ελέγχων. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς (53%) δηλώνουν πως κατέχουν τα απαραίτητα συστήματα αναφοράς για να συμμορφωθούν με τις δράσεις BEPS, σε σύγκριση με το 71% που δήλωνε το 2015 ότι χρειαζόταν πρόσθετους πόρους για να καταφέρει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις πληροφόρησης.

Αναφορικά με το μέλλον, το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι παγκόσμιες απαιτήσεις δημοσιοποιήσεων, υποβολής αναφορών και διαφάνειας θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ μόνο το 3% εκτιμά ότι θα παραμείνουν ως έχουν και το 56% δηλώνει ανήσυχο πως οι κυβερνήσεις θα απαιτήσουν τη δημοσιοποίηση φορολογικών πληροφοριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 42% χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη πρόκληση εφαρμογής του BEPS τη διαθεσιμότητα και ποιότητα των δεδομένων για την υποβολή αναφορών. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 57% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με ετήσια έσοδα άνω των τριών δις δολαρίων.

Η έρευνα επιβεβαιώνει, επίσης, ότι οι φορολογικοί κίνδυνοι απασχολούν όλο και περισσότερο τα διοικητικά συμβούλια και διεισδύουν στις επιχειρηματικές λειτουργίες, με το 41% των στελεχών να δηλώνει ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αυξηθεί η επίβλεψη των φορολογικών κινδύνων και αντιπαραθέσεων από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή τα διοικητικά συμβούλια.

«Τα φορολογικά θέματα και η αντιμετώπισή τους από τις επιχειρήσεις έχουν ενταθεί στις αναπτυγμένες οικονομίες, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων» σχολίασε ο κ. Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος. Όπως επισήμανε ο ίδιος «αν και οι επιχειρήσεις εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένες, σε σύγκριση με το 2015, ωστόσο η εφαρμογή των δράσεων BEPS παραμένει πρόκληση».

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις» πρόσθεσε ο κ. Μήτσιος, «θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στα φορολογικά ζητήματα, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση, συστήματα και διαδικασίες».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα