ΤΧΣ: Ζημία 650 εκατ. το 2016 λόγω τραπεζικών μετοχών

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 20:12
UPD:21:58
REUTERS/LEONHARD FOEGER

Ζημία ύψους 650 εκατ. ευρώ κατέγραψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το 2016 που αποδίδεται στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των warrants και των CoCos που κατέχονται από το Ταμείο.

Η ζημία μερικώς απαλείφεται από το κέρδος από την πώληση των μετοχών και συγκεκριμένα:

  • Σημαντική μείωση ποσού 9.964 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση των μετοχών (2016: 631 εκατ. ευρώ ζημία, 2015: 10.594 εκατ. ευρώ ζημία)
  • Αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς (2016: ευρώ 0,5 εκατ. ζημία, 2015: ευρώ 1.268 εκατ. κέρδος)
  • Αποτίμηση των CoCos (2016: 19 εκατ. ευρώ ζημία, 2015: 8 εκατ. ευρώ ζημία)

Ο νέος διευθύνων συμβούλος της εκτελεστικής επιτροπής (CEO) του ΤΧΣ, δρ Μάρτιν Τσούρντα ανέφερε:

«Αυτή η χρονιά ήταν αποφασιστικής σημασίας για το ταμείο καθώς, σύμφωνα με τον σκοπό του, οι απαιτήσεις του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη στις 19/08/2015 και του νόμου του (3864/2010), ολοκλήρωσε επιτυχώς σημαντικά έργα. Το ένα αφορούσε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Το ταμείο, με τη βοήθεια μιας διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας και την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), αξιολόγησε τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 και είχε ως αποτέλεσμα την ισχυροποίηση του πλαισίου διακυβέρνησης των τεσσάρων τραπεζών μέσω της σταδιακής υλοποίησης των συστάσεων του ΤΧΣ για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

»Το άλλο αφορούσε τον σημαντικό ρόλο του ταμείου στην επίλυση των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs). Το ταμείο, σύμφωνα με τον σκοπό του, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, παρουσίασε, σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ένα σχέδιο δράσης για την επίλυση του θέματος των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των μεγάλων εταιρικών δανείων. Επιπροσθέτως, το ΤΧΣ, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ολοκλήρωσε και δημοσίευσε μία μελέτη όπου προσδιορίζονται μη-ρυθμιστικοί περιορισμοί και εμπόδια και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ανάπτυξη μια δυναμικής αγοράς NPL στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, το ταμείο, θα ορίσει τις προτεραιότητές με στόχο την επιτυχή επίτευξη της αποστολής και του οράματός του σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο. Το ΤΧΣ θα συνεχίσει επίσης να ισχυροποιεί το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και να τις υποστηρίζει σε θέματα επίλυσης NPL καθώς υφίστανται επιπρόσθετες ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις τράπεζες, οι οποίες εν καιρώ θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους προς όφελος των πελατών τους, των μετόχων τους, των εμπλεκόμενων μερών και του τραπεζικού κλάδου εν γένει».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα