ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 13:47
UPD:23:53

Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

 

Κηφισιά 13 Σεπτεμβρίου 2017

 

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς αυτήν ότι η Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Μακρίδη προέβη την 12/9/2017 σε αγορά 1.800 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 14.57500 ευρώ.

 

Σχολιασμένα