Μάζεψαν τη... χασούρα τα εμπορικά

Στο -3% περιορίσθηκε η πτώση του τζίρου κατά την περίοδο των φετινών θερινών εκπτώσεων
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 13:51
UPD:13:51
REUTERS/YIANNIS KOURTOGLOU

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιάννη Κανουπάκη
jkan@naftemporiki.gr

Στο -3% μεσοσταθμικά κινήθηκε η αγορά στις φετινές θερινές εκπτώσεις με σημαντικές αυξομειώσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Οι αποκλίσεις μεταξύ κεντρικών και συνοικιακών αγορών, αλλά και μεταξύ αστικών κέντρων και τουριστικών περιοχών διαμορφώνουν μια σύνθετη κατάσταση πραγμάτων, που έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κάποιος, ωστόσο είναι σαφές πως τα προβλήματα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παραμένουν.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων δεν ήταν ο αναμενόμενος, ιδιαίτερα μετά από έναν πολύ καλό Ιούνιο. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί η διαφορετική εικόνα ανάμεσα σε πολύ μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και σε εκείνες που βρίσκονται κοντά σε τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, τα όρια που κινήθηκε ο τζίρος ήταν από +3% για όσες επιχειρήσεις είχαν αύξηση και κατά μέσο όρο -11,5% για όσες είχαν μείωση. Μεσοσταθμικά η μείωση των πωλήσεων περιορίστηκε φέτος λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις προαναφερθείσες σημαντικές διαφοροποιήσεις. Πέρυσι, την αντίστοιχη περίοδο των θερινών εκπτώσεων πάνω από μία στις δύο επιχειρήσεις (53%) εμφάνισε υποχώρηση στις πωλήσεις σε σύγκριση με το 2015 (με δεδομένη τότε την πρώτη εφαρμογή των capital control), ενώ στασιμότητα δήλωσε το 1/3.
 

Ερώτημα ο τουρισμός

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδη, «για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώνεται ότι ο αυξημένος τουρισμός σε επίπεδο αφίξεων δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ενίσχυση του τζίρου των επιχειρήσεων -ιδίως των εμπορικών-, ακόμα και στις απόλυτα τουριστικές περιοχές. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αν και βελτίωσε τις επιδόσεις ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων, δεν κατάφερε να αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα στον κλάδο, αλλά απλά να τονώσει τον τζίρο στις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας».

Ειδικότερα, στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ φαίνεται ότι:

* Οι επιχειρήσεις με αυτοαπαασχόληση σε περιφερειακές και συνοικιακές αγορές κινήθηκαν πτωτικά από -9% έως -15%. Αντίθετα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή εκείνες που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές εμφάνισαν είτε σταθερότητα είτε αύξηση (έως +3%).

* Η τουριστική κίνηση, αυξημένη σε όλες τις τουριστικές περιοχές,  ευνοεί επιλεκτικά συγκεκριμένες εμπορικές αγορές και συγκεκριμένα εμπορικά καταστήματα (π.χ. κέντρο Αθήνας), ενώ εξαρτάται από το είδος τουρισμού και τις τουριστικές καταναλωτικές συνήθειες. Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση των τουριστών δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα για τον κλάδο του εμπορίου.

* Οι επιχειρήσεις που ακόμα έχουν το περιθώριο να προβούν σε αγορές εμπορευμάτων και να προσφέρουν στους καταναλωτές ποικιλία επιλογών κινήθηκαν ανταγωνιστικότερα και μπόρεσαν να προσελκύσουν τόσο την εγχώρια ζήτηση όσο και τους τουρίστες.

* Οι επιχειρήσεις των ΑΚΕ, στον βαθμό που είναι εγκατεστημένες σε κεντρικές εμπορικές αγορές λόγω της φύσης του θεσμού των Open mall, είχαν καλύτερες επιδόσεις στις θερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις. Από το 20% των ερωτηθέντων που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεών τους, η πλειονότητα (46%) υποστήριξε πως η τόνωση του τζίρου τους κυμάνθηκε σε επίπεδα έως 10%.

Πιο αναλυτικά, περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις επέλεξε να διαμορφώσει το ποσοστό των εκπτώσεων μεταξύ 21% και 40%, μία στις πέντε πραγματοποίησε εκπτώσεις είτε της τάξης του 41%-50% είτε μεγαλύτερες του 50%. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε εκπτώσεις άνω του 50% διπλασιάστηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017.

Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων βάσει του μεγέθους, δηλαδή τον κύκλο εργασιών και τους μισθωτούς υπαλλήλους που απασχολούνται, αναδεικνύει ότι οι πολύ μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση. Το ποσοστό που είχαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με το 2016 εκτιμήθηκε στο 76% για επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο των 30.000 ευρώ και 51% με κύκλο εργασιών άνω των 30.000 ευρώ, καθώς και 70% για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν μισθωτούς υπαλλήλους και 55% για επιχειρήσεις με έναν τουλάχιστον μισθωτό υπάλληλο.

Οι Κυριακές

Σύμφωνα με τους Εμπορικούς Συλλόγους, οι επιχειρηματίες επέλεξαν να διατηρήσουν τα καταστήματά τους κλειστά, εκτός από μεγάλες διεθνικές αλυσίδες οι οποίες μάλιστα φάνηκε περισσότερο να πειραματίστηκαν (δεν άνοιξαν όλες τις Κυριακές και ούτε όλα τα υποκαταστήματά τους). Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας η πλειονότητα των καταστημάτων δεν άνοιξε τις Κυριακές.  Για τα καταστήματα που άνοιξαν την Κυριακή 16 Ιουλίου το 48% των επιχειρηματιών πιστεύει ότι το άνοιγμα του καταστήματος την Κυριακή δεν επηρέασε τον συνολικό τζίρο της θερινής εκπτωτικής περιόδου, το 38% ότι τον επηρέασε αρνητικά και μόλις το 10% δηλώνει ότι συνέτεινε θετικά. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα