SETE Intelligence: Ποιες αγορές δίνουν πόντους στον τουρισμό

Θετικές οι προοπτικές ανάπτυξης βάσει του οικονομικού στάτους των χωρών με υψηλά μερίδια αφίξεων στη χώρα μας
Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 13:39
UPD:13:39
INTIME NEWS/ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Θετικό πρόσημο βάζει ο SETE Intelligence στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, αναλύοντας το status των οικονομιών των χωρών που αποτελούν τις βασικές πηγές άντλησης τουριστών για τη χώρα μας.

Οι χώρες αυτές, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα ετήσια στοιχεία (2015), είναι η Γερμανία (μερίδιο 11,9% στο σύνολο των αφίξεων το 2015), το Ηνωμένο Βασίλειο (10,2%), η Γαλλία (6,4%), η Ιταλία (5,7%), καθώς επίσης η ΠΓΔΜ (12,8%) και η Βουλγαρία (8,1%).

Ειδικότερα, το 2015 σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών στην Ελλάδα από όλες τις χώρες προέλευσης (εκτός της Ρωσίας). Η αύξηση των αφίξεων συνεχίστηκε και κατά το 2016 (+5,1%), με ανάκαμψη των αφίξεων και από τη Ρωσία κατά 16,1%. Ωστόσο, κατά την περσινή χρονιά καταγράφηκε πτώση των εσόδων από τον εξωτερικό τουρισμό κατά 3,7%, υπολογίζοντας και την κρουαζιέρα.

Σχολιάζοντας την πολύ μεγάλη αύξηση των αφίξεων από την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία, ο SETE Intelligence τονίζει ότι αποτελεί μια νέα πραγματικότητα που δεν δικαιολογείται μόνο από την ικανοποιητική ανάπτυξη των οικονομιών αυτών των χωρών τα έτη 2014, 2015 και 2016. Αποτελεί, συνεχίζει ο SETE Intelligence, νέα πρακτική των κατοίκων αυτών των χωρών, που επιλέγουν τώρα την Ελλάδα για τις ολιγοήμερες (συνήθως) διακοπές τους -κυρίως τα Σαββατοκύριακα- μεταβαίνοντας στις διάφορες τουριστικές περιοχές, κατά κανόνα οδικώς. Παρά το ότι οι αφίξεις από τις δύο αυτές χώρες είχαν ήδη φτάσει τα 4,92 εκατ. το 2015 (αύξηση κατά 114,8% από το 2013), διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα και το 2016. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι θα σταθεροποιηθούν (ή θα αυξηθούν ελαφρά) σε αυτά τα υψηλά επίπεδα στα επόμενα έτη, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν και τον ρυθμό αύξησης των συνολικών αφίξεων, αλλά και της δαπάνης ανά ταξίδι.

Η Γερμανία

Όσον αφορά τον τουρισμό στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι οι Γερμανοί επισκέπτες στη χώρα μας, που έφτασαν τα 3,14 εκατ. το 2016, δαπάνησαν 2,15 δισ. ευρώ το 2016, από 2,24 δισ. το 2015. Δεδομένου ότι η δαπάνη των Γερμανών κατοίκων για τουρισμό στο εξωτερικό διαμορφώθηκε στα 72,16 δισ. ευρώ το 2016, από 69,86 δισ. το 2015 και από 70,26 δισ. το 2014, το ποσό που δαπάνησαν στην Ελλάδα το 2016 δεν υπερβαίνει το 3% αυτού του συνολικού ποσού.

Επομένως, η δυνατότητα της χώρας μας να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες από τη Γερμανία και να αυξήσει τα έσοδά της από αυτή την πηγή εξαρτάται κυρίως από την ίδια και συγκεκριμένα:

- από την ανάπτυξη διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα,

- από την προσφορά υψηλής αξίας τουριστικών υπηρεσιών και

- από την αποκατάσταση του κλίματος ηρεμίας στη χώρα και των καλών σχέσεων με τη Γερμανία και από την αποτελεσματική προβολή των πλεονεκτημάτων της Ελλάδος στη μεγάλη αυτή χώρα. Η προσφορά δε ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών από την Ελλάδα διευκολύνεται από τα υψηλής (και αυξανόμενης) αξίας συγκριτικά πλεονεκτήματά της στον συγκεκριμένο αυτό τομέα, ιδιαίτερα για την προσέλκυση των τουριστών της Βόρειας Ευρώπης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο

Συνολικά, 2,9 εκατ. επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο δαπάνησαν στην Ελλάδα 1,96 δισ. ευρώ το 2016, από 2,02 δισ. το 2015. Δεδομένου ότι η συνολική ετήσια δαπάνη των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου για ταξίδια στο εξωτερικό ήταν το 2015 στα 57,4 δισ. ευρώ, έναντι 47,7 δισ. το 2014 και 44,03 δισ. το 2013, το ποσό που δαπάνησαν στην Ελλάδα το 2015 δεν υπερβαίνει το 3,5% του συνολικού ποσού. Επομένως, σημειώνει ο SETE, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο και να αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της από αυτή την αγορά, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικής προσφοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε όλες τις εποχές του έτους, όπως προαναφέρθηκε.

Η Γαλλία

Συνολικά, 1,31 εκατ. τουρίστες από τη Γαλλία δαπάνησαν στην Ελλάδα 894,2 εκατ. ευρώ το 2016, από 1,19 δισ. ευρώ το 2015. Αυτό συνεπάγεται σημαντική πτώση των εισπράξεων της Ελλάδος από την γαλλική αγορά κατά 25,1% και εν μέρει οφείλεται στο ότι οι συνολικές πληρωμές της Γαλλίας για ταξίδια των κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα 35,07 δισ. ευρώ το 2015, από 36,7 δισ. το 2014, ενώ εκτιμάται ότι μειώθηκαν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα το 2016 λόγω των σοβαρών τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που δαπανούν οι Γάλλοι τουρίστες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν γύρω στο 3,4% του συνολικού ποσού που δαπανούν για τουρισμό στο εξωτερικό ετησίως και, ως εκ τούτου, υπάρχει και εδώ μεγάλο περιθώριο αύξησής τους.

Η Ιταλία

Οι τουρίστες από τη Ιταλία δαπάνησαν στην Ελλάδα 722,2 εκατ. ευρώ το 2016, από 832,7 εκατ. το 2015. Δεδομένου ότι οι συνολικές πληρωμές της Ιταλίας για ταξίδια των κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα 22,7 δισ. ευρώ το 2016, από 22,07 δισ. το 2015 και από 21,71 δισ. το 2014, συνεπάγεται ότι το ποσό που δαπανούν στην Ελλάδα οι τουρίστες από την Ιταλία αντιπροσωπεύει γύρω στο 3,2% του συνολικού ποσού που δαπανούν οι κάτοικοι της Ιταλίας για τουρισμό στο εξωτερικό ετησίως.

Η Βουλγαρία

Η οικονομία της Βουλγαρίας, από την οποία προέρχεται το 7,7% των ξένων τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης από το 2010, ενώ το 2015 και το 2016 σημείωσε σημαντική αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,6% και 3,4% αντίστοιχα, που ήταν σημαντικά υψηλότερη από ό,τι αναμενόταν από τους διεθνείς οργανισμούς. Φαίνεται ότι τόσο το οικονομικό κλίμα όσο και η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Βουλγαρία βρίσκονταν σε ανοδική πορεία έως τις αρχές του 2017, αλλά έχουν υποχωρήσει σημαντικά στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Δεν είναι απολύτως συμβατά με τη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης στο πρώτο τρίμηνο του 2017, ούτε και με την εκτιμώμενη (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σταθερά υψηλή ανάπτυξη της οικονομίας της Βουλγαρίας το 2017 και το 2018. Συνολικά, οι τουρίστες από τη Βουλγαρία δαπάνησαν στην Ελλάδα περί τα 195,6 εκατ. ευρώ το 2015. Δεδομένου ότι οι συνολικές πληρωμές της Βουλγαρίας για ταξίδια των κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στο 1,01 δισ. ευρώ το 2015, από 0,90 δισ. το 2014, συνεπάγεται ότι το ποσό που δαπάνησαν στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει γύρω στο 19,48% του συνολικού ποσού που δαπανούν οι κάτοικοι της Βουλγαρίας για τουρισμό στο εξωτερικό ετησίως. Δεδομένου ότι η Βόρεια Ελλάδα (και όχι μόνο) αποτελεί φυσικό χώρο παραθερισμού για τους κατοίκους της Βουλγαρίας, τα ανωτέρω ποσά θα αυξάνονται όσο η οικονομία της Βουλγαρίας θα αναπτύσσεται και τα εισοδήματα των κατοίκων της θα μεγαλώνουν.

Τα Σκόπια

Ανάλογες με τη Βουλγαρία είναι και οι προοπτικές των τουριστικών αφίξεων και των εισπράξεων της Ελλάδος από την ΠΓΔΜ που, σημειωτέον, έχει ανέλθει στην πρώτη θέση των αφίξεων με βάση την Έρευνα Συνόρων, ενώ οι εισπράξεις από τη χώρα αυτή ανήλθαν στα 247,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Σημειώνεται η εκτίμηση για μεγάλη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,7% το 2017 και κατά 2,6% το 2018, μετά την αύξησή της κατά 3,7% το 2015 και κατά 4,2% το 2016. Οι επενδύσεις αναμένεται επίσης να είναι αυξημένες κατά 3,5% το 2017 και κατά 4,3% το 2018, μετά την πτώση τους κατά 4,6% το 2016 και την αύξησή τους κατά 3,6% το 2015 και κατά 4% το 2014.

Εάν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2017 και το 2018 επαληθευτούν και εάν η σταθερή αναπτυξιακή πορεία συνεχιστεί και στα επόμενα μετά το 2018 έτη (εξέλιξη που προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα και καλές σχέσεις με την Ελλάδα), τα εισοδήματα των κατοίκων της μικρής αυτής χώρας θα αυξάνονται επίσης με ικανοποιητικό ρυθμό. Επομένως, οι δυνατότητες της Ελλάδος για αύξηση των εισπράξεών της από τις αφίξεις τουριστών από την ΠΓΔΜ είναι επίσης σημαντικές.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα