«Γόρδιος δεσμός» η Πλοηγική Υπηρεσία στο λιμάνι του Πειραιά

ΣΔΙΤ προτείνει το ΝΕΕ - Άδεια ίδρυσης ζητεί η Cosco - Εκσυγχρονισμό σχεδιάζει το υπουργείο Ναυτιλίας
Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017 09:36
UPD:09:36
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Φοβούμενος ότι ο εκσυγχρονισμός της πανελλήνιου χαρακτήρα Πλοηγικής Υπηρεσίας, που επιχειρεί το υπουργείο Ναυτιλίας, θα κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ο ΟΛΠ ζητεί άδεια προκειμένου να δημιουργήσει δική του, αποκλειστικά για το λιμάνι του Πειραιά.

Από την έντυπη έκδοση 

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
[email protected]

Σημείο «τριβής» αποτελεί για το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά το φλέγον ζήτημα της Πλοηγικής Υπηρεσίας. O ΟΛΠ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», εξακολουθεί να ζητεί άδεια προκειμένου να δημιουργήσει μια δική του πλοηγική υπηρεσία, αποκλειστικά για το λιμάνι του Πειραιά, αφού η νέα διοίκηση του λιμανιού ανησυχεί μήπως ο εκσυγχρονισμός της πανελλήνιου χαρακτήρα Π.Υ. που σχεδιάζει ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. 

Το θέμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε και πάλι στην τελευταία συνάντηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα η ηγεσία του υπουργείου με τη διοίκηση του ΟΛΠ. Ο νέος μεγαλομέτοχος της εταιρείας, η Cosco, θεωρεί ότι το 2018 θα πρέπει όλα να κυλήσουν άψογα, προκειμένου να καταφέρει να προσελκύσει περισσότερα πλοία, φορτία και επιβάτες, και το κεφάλαιο της πλοηγικής υπηρεσίας αποτελεί ακόμη γρίφο. Πηγές της αγοράς πάντως επισήμαναν στη «Ν» ότι σε περίπτωση που αποκοπεί το λιμάνι του Πειραιά, η Πλοηγική Υπηρεσία θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξυπηρετήσει την υπόλοιπη Ελλάδα, αφού δεν θα έχει τους απαραίτητους πόρους, που προέρχονται κυρίως από την πολύ μεγάλη κίνηση πλοίων στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά. 

Η εναλλακτική λύση 
Μια ενδιάμεση λύση έχει προτείνει το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η οποία παραμένει εδώ και χρόνια στα συρτάρια των αρμόδιων φορέων. Πιο συγκεκριμένα, το ΝΕΕ προτείνει έναν συνδυασμό του σημερινού ελληνικού συστήματος και του επικρατούντος στην Ευρώπη:

  • Ενιαίος κεντρικός Οργανισμός Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΟΠΥ) που καλύπτει όλη την επικράτεια. Όχι τοπικοί ανεξάρτητοι σταθμοί οι οποίοι υπάγονται στις περιφέρειες.

* Έλεγχος από τη ΓΓΛΛΠ ως προς την εκπλήρωση των σκοπών της Σύμβασης Παραχώρησης Πλοηγικών Υπηρεσιών (ΣΠΠΥ) που αποφασίζει για τα τέλη και από τη Δ/νση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και τις λιμενικές αρχές ως προς την εφαρμογή νόμων/κανονισμών και από το υπουργείο Οικονομικών ως προς την οικονομική διαχείριση.

  • Κατανομή μετοχών 60% πλοηγοί - 40% Δημόσιο και όχι 100% στους πλοηγούς όπως σε Γαλλία, Ολλανδία. Δεν αποκλείεται άλλη κατανομή των μετοχών αλλά προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιδιωτική διαχείριση προτείνεται οι πλοηγοί να κατέχουν τουλάχιστον το 51% των μετοχών.

Ο ΟΠΥ προικοδοτείται με το διαθέσιμο ποσόν τού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας. Έναντι αυτής της εκχώρησης, το πλοηγικό προσωπικό απεμπολεί την ιδιότητα τού δημόσιου λειτουργού. Κάθε νέος πλοηγός που θα εισέρχεται στον ΟΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που θα αντιστοιχεί στο μερίδιό του και το οποίο θα του επιστρέφεται όταν συνταξιοδοτείται. Το προσωπικό συνεχίζει να είναι ασφαλισμένο στο ΝΑΤ. Το κατώτερο προσωπικό και προσωπικό γραφείων εργάζεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Η ίδρυση του ΟΠΥ είναι εφικτή με ειδικό ιδρυτικό νόμο.

Μπορεί να έχει τη μορφή Α.Ε. κοινής ωφέλειας ή άλλη κατάλληλη.

Η εταιρεία δεν θα πρέπει να εφαρμόζει τη δημόσια λογιστική αλλά διεθνή λογιστικά πρότυπα και να παρακολουθείται από αναγνωρισμένο οίκο ορκωτών λογιστών.

Ο ΟΠΥ θα συμβληθεί με το ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης πλοηγικών υπηρεσιών σε όλη την χώρα (εκτός της Διώρυγος Κορίνθου). 

Η γενική συνέλευση του ΟΠΥ διαθέτει δυνατότητα απόφασης, εντός του πλαισίου των νόμων, επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον ΟΠΥ εκτός από τον καθορισμό τελών που παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα της Πολιτείας. Προτείνεται το διοικητικό συμβούλιο να είναι 10μελές και από πλευράς Δημοσίου να συμμετέχουν τέσσερις συνολικά εκπρόσωποι, πέντε πλοηγοί και ένας μέλος από το ΝΕΕ ως εκπρόσωπος της ναυτιλίας και των χρηστών. Το δ.σ. επιλέγει διευθύνοντα σύμβουλο που διαθέτει τα κατάλληλα διαχειριστικά προσόντα και δεν είναι απαραίτητα πλοηγός. 

Στην επιτροπή ασφάλειας, αξιολόγησης, εσωτερικού ελέγχου και εξετάσεων προτείνεται να συμμετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του ΥΠτΠ, της ΓΓΛΛΠ, ΑΕΙ, του Πολεμικού Ναυτικού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τις έδρες των Π.Υ., τη στελέχωσή τους, τον εξοπλισμό σε μέσα και υποδομές, τα λογισμικά και γενικά λαμβάνει όλες τις αποφάσεις πού αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση (κανονισμοί λειτουργίας ΟΠΥ, πλοηγικές υπηρεσίες, εκπαίδευση/επιμόρφωση, κ.λπ.).

Επίσης, εντός του πλαισίου των οικονομικών του δυνατοτήτων καθορίζει το ύψος των απολαβών του μόνιμου προσωπικού εκτός των πλοηγών, οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το οικονομικό αποτέλεσμα χρήσεως, αφού έχουν καλυφθεί όλες οι άλλες δαπάνες (μηνιαίες προκαταβολές μερίσματος βάσει τού προϋπολογισμού). Για τον πάγιο εξοπλισμό λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός απόσβεσης που προβλέπεται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Προτείνεται να συμπεριληφθεί στη ΣΠΠΥ αλλά και στο καταστατικό του ΟΠΥ οικονομικός κανόνας που θα εξασφαλίζει την ισόρροπη κατανομή τού κύκλου εργασιών σε δαπάνες λειτουργίας/ επενδύσεις/αποθεματικό/διανεμόμενο μέρισμα, ώστε να μη δημιουργούνται φαινόμενα υπερβάσεων (π.χ. ελλιπείς δαπάνες ή επενδύσεις, μικρό αποθεματικό, υπερβολικά διανεμόμενα μερίσματα).

Αναφορικά με τις επενδύσεις, αυτές πρέπει να είναι προσανατολισμένες στα πλέον σύγχρονα πλωτά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό και συστήματα.

Οι μετοχές δεν θα είναι μεταβιβάσιμες και η κατοχή τους ως προς τους πλοηγούς θα είναι αποκλειστικά στους εν ενεργεία με ίσα μερίδια.

Προτείνεται το μέρισμα υπέρ του Δημοσίου να δεσμευθεί αποκλειστικά για τον εξοπλισμό του Λ.Σ. (πλωτά/εναέρια μέσα, τεχνολογικός εξοπλισμός - VTMIS).     

Το σχέδιο του υπουργείου
Προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις το υπουργείο Ναυτιλίας, γίνεται διαγωνισμός για την κάλυψη όλων των θέσεων πλοηγών στην Πλοηγική Υπηρεσία. Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση προωθείται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών για όλη τη χώρα, ενώ οι υπάρχουσες ανάγκες καλύπτονται με προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (οκταμηνίτες). Τέλος, έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια 10 νέων μηχανών, σε αντικατάσταση παλαιών, που είχαν θέσει τις πλοηγίδες εκτός λειτουργίας, καθώς και τη ναυπήγηση 7 νέων πλοηγίδων σε ελληνικά ναυπηγεία.
 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠΣχολιασμένα