Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συντάξεις

Τι προβλέπει απόφαση του Γ. Χουλιαράκη για εκδοθείσες πράξεις κανονισμού και εντολές πληρωμών
Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 14:27
UPD:14:31
INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στο 3% των πράξεων κανονισμού και των εντολών πληρωμής που εκδόθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, καθώς και στο 20% δειγμάτων που θα επιλεγούν με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Στόχος των ελέγχων είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις παράνομης χορήγησης συντάξεων, καθώς και περιπτώσεις υπολογισμού συντάξεων σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά τα οποία προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εκδοθείσες πράξεις κανονισμού και εντολής πληρωμών συντάξεων πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στο 3% των πράξεων κανονισμού και των εντολών πληρωμής που εκδόθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, καθώς και στο 20% δειγμάτων που θα επιλεγούν με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Στόχος των ελέγχων είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις παράνομης χορήγησης συντάξεων, καθώς και περιπτώσεις υπολογισμού συντάξεων σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά τα οποία προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για το χρονικό διάστημα από 17-7-2017 μέχρι 31-12-2017, το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΓΛΚ θα ελέγξει:

1) Από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή πληρωμής από 1/1/2017 έως 30/6/2017, ποσοστό:

α) 3%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, από πληθυσμό στρωματοποιημένο ανά Διεύθυνση και Τμήμα Κανονισμού Συντάξεων και ανά είδος συνταξιοδοτικής πράξης (κανονιστικές, τροποποιητικές, μεταβιβάσεις λόγω θανάτου).

β) 20%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο από πληθυσμό στοχευμένο, βάσει παραγόντων κινδύνου (πράξεις εκτός σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος, απόλυση λόγω καταδίκης ή απόταξης).

2) Από το πλήθος των μεταβολών, που διενεργήθηκαν στις καταβαλλόμενες συντάξεις, στο διάστημα από 1/1/2017 έως 30/6/2017, ποσοστό:

α) 3%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, επί του συνόλου των μεταβολών με οικονομικά αποτελέσματα στρωματοποιημένο, ανά Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταβολών, με βάση συντελεστές βαρύτητας ή επικινδυνότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διενέργειας Δειγματοληπτικών Ελέγχων Δεκεμβρίου 2014.

β) 3%, επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο, από πληθυσμό μεταβολών στοχευμένο βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (αφορολόγητα αναδρομικά, αναδρομικά που χορηγήθηκαν από τον ίδιο εισηγητή στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία φορές, μεταβολές από εισηγητές που δεν ανήκουν στη Διεύθυνση Μεταβολών).

3) Από τις περιπτώσεις καταβολής προκαταβολής σύνταξης, για τις οποίες εκδόθηκαν τελικά απορριπτικές πράξεις συνταξιοδότησης ή πράξεις με μελλοντική ημερομηνία πληρωμής, θα ελεγχθεί ποσοστό 20%, ως προς την αναζήτηση και επιστροφή του ποσού της προκαταβολής.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα