Τράπεζα Κύπρου: Απερρίφθη ομόφωνα η πρόταση της Πειραιώς

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006 19:27
UPD:19:34

Την απόρριψη της πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Η απόφαση αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως εξηγεί η Τράπεζα Κύπρου, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα διακηρυγμένες προθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς για ισότιμη σύμπραξη, η πρόταση ουσιαστικά προβλέπει την εξαγορά και απορρόφηση της Τράπεζας Κύπρου από την Τράπεζα Πειραιώς, έναντι τιμήματος το οποίο -όπως υπογραμμίζεται- δεν αντανακλά ούτε την ισχυρή κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου, ούτε και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξής της.

Συγκεκριμένα η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προνοεί την καταβολή 2,00 ευρώ σε μετρητά και 0,36 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς για κάθε μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. Το προτεινόμενο τίμημα αντιπροσωπεύει συνολική αξία 10,63 ευρώ κατά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με βάση την τιμή κλεισίματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2006.

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο συνεδρίασε στην παρουσία των εξωτερικών του συμβούλων, κατέληξε ότι η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου, καθώς κινείται στα επίπεδα της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της Τράπεζας Κύπρου και υπολείπεται σημαντικά των τιμών-στόχων που θέτουν οι αναλυτές διεθνών επενδυτικών οίκων. Επίσης, σημειώνεται, η πρόταση δεν περιλαμβάνει premium, ως είθισται σε αυτού του είδους τις συναλλαγές.

«Το διοικητικό συμβούλιο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου εκτιμά το ενδιαφέρον της Τράπεζας Πειραιώς, κρίνει όμως ότι η πρόταση δεν είναι προς το συμφέρον των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα