Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για ΒΙΠΕ

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2006 11:40

Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για τις νέες αλλά και τις υφιστάμενες Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

Η διαδικασία περιλάμβανε την κατάρτιση και υπογραφή συνολικά 25 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) των υπουργών Ανάπτυξης, Δημήτρη Σιούφα, και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίου Σουφλιά, ενέργειες που εκκρεμούσαν για χρονικό διάστημα πλέον της 15ετίας και που ολοκληρώθηκαν εντός διετίας.

Η θέσπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για κάθε ΒΕΠΕ έχει ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των εργαζομένων στη ΒΕΠΕ αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, περιέχοντας ανώτατα όρια ρύπων, λειτουργεί ως κατευθυντήρια οδηγία, με την οποία εναρμονίζονται οι επιμέρους Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των μονάδων.

Οι ΒΙΠΕ και τα ΒΙΟΠΑ με εγκεκριμένους πλέον περιβαλλοντικούς όρους είναι οι εξής:

1. ΒΙΟΠΑ Σαπών

2. ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης

3. ΒΙΠΕ Ορεστιάδας

4. ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης

5. ΒΙΠΕ Σερρών

6. ΒΙΠΕ Κοζάνης

7. ΒΙΠΕ Ιωαννίνων

8. ΒΙΠΕ Πρέβεζας

9. ΒΙΟΠΑ Βόλου

10. ΒΙΠΕ Βόλου (επέκταση σε νέα ΒΙΠΕ)

11. ΒΙΠΕ Λάρισας

12. ΒΙΠΕ Καρδίτσας

13. ΒΙΠΕ Λαμίας

14. ΒΙΟΠΑ ¶μφισσας

15. ΒΙΠΕ Μελιγαλά Καλαμάτας

16. ΒΙΠΕ Σπερχογείων Καλαμάτας

17. ΒΙΠΕ Τρίπολης

18. ΒΙΠΕ Πάτρας

19. ΒΙΠΕ Ξάνθης

20. ΒΙΠΕ Δράμας

21. ΒΙΠΕ Καβάλας

22. ΒΙΠΕ Κομοτηνής

23. ΒΙΠΕ Κιλκίς

24. ΒΙΠΕ Φλώρινας

25. ΒΙΠΕ Χαλκίδας

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα