Στρατηγική οκτώ αξόνων θα ακολουθήσει το franchise

Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος: Τα σχέδια της νέας ηγεσίας για την επανατοποθέτηση του κλάδου στην ευρωπαϊκή σκηνή
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 16:52
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Αποφασισμένη για μεταρρυθμίσεις στην αγορά του franchise εμφανίζεται η νέα ηγεσία του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος (ΣFE), που δεσμεύεται σε μια στρατηγική 8 βασικών αξόνων με στόχο την προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Δικαιόχρησης σε περίοδο κρίσης, τη στήριξη των υγιών δυνάμεων της αγοράς και την επανατοποθέτηση του κλάδου στην ευρωπαϊκή σκηνή.

«Μονόδρομος είναι η ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα από τον θεσμό του franchise», τονίζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, νέος πρόεδρος του ΣFE και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Coffee Island που ανοίγει τα χαρτιά του στη «N» και μιλά για την ανάγκη αναθεώρησης υφιστάμενων πρακτικών και ανοικοδόμησης θεσμών που θα προσδώσουν στην εγχώρια αγορά franchise την αίγλη που είχε πριν από την ύφεση.

Η αποδυνάμωση

«Μονόδρομος είναι η ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα από τον θεσμό του franchise», Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, νέος πρόεδρος του ΣFE και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Coffee Island.

Εξάλλου, την περίοδο της τελευταίας οκταετίας ο Σύνδεσμος αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα: 1) της έλλειψης ρευστότητας που εκφράστηκε με την αδυναμία πολλών μελών του να ανταποκριθούν ακόμη και σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους, 2) της έλλειψης συνοχής και συνεργασίας φορέων της αγοράς σε κοινές δράσεις προώθησης της Δικαιόχρησης (π.χ. βραβεία franchise, έκθεση franchise), 3) της αδυναμίας - λόγω άλλων προτεραιοτήτων - κυβερνητικών παραγόντων να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, τον οποίο απέκλεισαν από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, 4) των κακών πρακτικών ορισμένων «ευκαιριακών» επενδυτών που ζημίωσαν και το υγιές κομμάτι της αγοράς, 5) της αποδυνάμωσης των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς 6) της εξασθένηση των διεθνών σχέσεων του ΣFE ο οποίος προ κρίσης πρωταγωνιστούσε στις εξελίξεις, 7) του αποπροσανατολισμού των ανθρώπων του franchise από την αναζήτηση της καινοτομίας που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φύση του μοντέλου franchise, ως ενός δομημένου συστήματος γύρω από την τεχνογνωσία του franchisor και 8) της μέχρι πρότινος έλλειψης διάθεσης για συμμετοχή και δραστηριοποίηση στα τεκταινόμενα του Συνδέσμου αφού οι δυσκολίες της εποχής έστρεψαν το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Πλέον, η νέα ηγεσία του ΣFΕ σχεδιάζει να συνδράμει στην αναζωογόνηση του κλάδου με στόχο την ανάπτυξη αλλά και την προστασία του θεσμού και των μελών του. Ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινόπουλο όραμα όλων των μελών του Δ.Σ. είναι η αναγέννηση και η ισχυροποίηση του Συνδέσμου, με την αρωγή των μελών του. Σχεδιάζει την προσέλκυση νέων μελών αλλά και την ενεργοποίηση των παλαιών.

2. Σήμερα πολλοί ανεξάρτητοι φορείς αναπτύσσουν ενέργειες για το franchise (όπως π.χ. έκθεση, βραβεία κ.ά.), ο αντίκτυπος των οποίων μπορεί να πολλαπλασιαστεί εάν αναπτυχθούν συνεργασίες - συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους.

3. Αν για ένα πράγμα είναι περήφανη η σημερινή διοίκηση είναι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την έστω και με πολλών χρόνων καθυστερημένη ένταξη του franchise στο ΕΣΠΑ. Κατά τα φαινόμενα ο συγκεκριμένος στόχος επετεύχθη και πλέον ο Σύνδεσμος θα πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να απορροφηθούν τα κονδύλια που θα διατεθούν.

4. Ταυτόχρονα θα ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη φαινομένων κακών πρακτικών στην αγορά. Εξάλλου, το franchise μπορεί να είναι το πιο διαδεδομένο μοντέλο ανάπτυξης επιχειρήσεων διεθνώς, με τα χαμηλότερα ποσοστά «θνησιμότητας» συγκριτικά με τις επιχειρήσεις στην υπόλοιπη αγορά, ωστόσο δεν είναι ακίνδυνο, ειδικά όταν βαδίζει κανείς εκτός πρωτοκόλλου. Σήμερα υπάρχουν στην αγορά περιπτώσεις αλυσίδων που αναπτύσσονται παραβλέποντας στοιχειώδη αρχικά βήματα. Ειδικά δε στην εστίαση -λόγω μεγάλου μεριδίου της στο σύνολο της αγοράς και λόγω εισόδου επαγγελματιών που προσβλέπουν σε λίγα έσοδα και μικρά περιθώρια κέρδους- παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης αρκετές περιπτώσεις νέων concepts που πωλούνταν σε «τιμή ευκαιρίας» με όρους που συμφωνούνταν σε μια συνάντηση και με τη νομική υποστήριξη συμβούλων χωρίς εξειδίκευση σε θέματα franchise.

5. O Σύνδεσμος θα συνεχίσει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, σε επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για τη θέσπιση ειδικού πλαισίου για τον κλάδο, ώστε με αυστηρούς κανόνες να περιθωριοποιούνται οι κακές πρακτικές. Άλλωστε, η προσπάθεια έχει προχωρήσει με τη συγκατάθεση του γενικού γραμματέα Εμπορίου Αντώνη Παπαδεράκη που θεωρεί αναγκαία μία τέτοιου είδους παρέμβαση.

6. Στόχος είναι επίσης η δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών για ελληνικά franchise concepts στο εξωτερικό και προς αυτή την κατεύθυνση επικαιροποιούνται οι διεθνείς σχέσεις του ΣFE.

7. Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και ενεργοποίησης των μελών του προκειμένου να διασφαλιστούν κεφάλαια και να αναπτύξει υπηρεσίες προς τα μέλη του επενδύοντας σε νέα γνώση και καινοτομία.

8. Η ανεύρεση τρόπου εκπαίδευσης στελεχών και προσωπικού των μελών του εξειδικευμένων ανά αντικείμενο ή και ανά επιχείρηση είναι άλλη μία ενέργεια που έχει ξεκινήσει ο Σύνδεσμος και ευελπιστεί σε θετική εξέλιξη.

Στόχος η προστασία του θεσμού

* Προσέλκυση νέων μελών
* Ανάπτυξη νέων συνεργασιών
* Ένταξη του franchise στο ΕΣΠΑ
* Εξάλειψη φαινομένων κακών πρακτικών
* Θέσπιση ειδικού πλαισίου για τον κλάδο
* Έμφαση στις διεθνείς σχέσεις
* Επένδυση στην καινοτομία
* Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα