Εργο για τη ΔΕΗ ανέλαβε η Αθηνά ΑΤΕ

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2005 10:19

ΣΤΟΝ όμιλο επιχειρήσεων Αθηνά ΑΤΕ – Foster Wheller Energia OY κατακύρωσε οριστικά η ΔΕΗ την κατασκευή του έργου: «ΑΗΣ Αθερινόλακκου - μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο ιδίων ατμοηλεκτρικών μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 45-50 ΜWe εκάστη, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.307.090,50 ευρώ. Η οριστική υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου αναμένεται σύντομα.

Η Αθηνά ΑΤΕ ανακοίνωσε επίσης ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2004 θα πραγματοποιηθεί εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου 2005. Το τυχόν προκύπτον μέρισμα, με την επιφύλαξη έγκρισης διάθεσής του από την παραπάνω γενική συνέλευση, θα καταβληθεί εντός διμήνου από την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα