Προς ευρω-καταδίκη για ανάθεση έργου από τη ΔΕΗ

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2005 19:39

Την καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την ανάθεση από τη ΔΕΗ σύμβασης για την κατασκευή συστήματος ταινιόδρομου για τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Μεγαλόπολης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, υποστηρίζει με σημερινές του προτάσεις του ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Φ. Γιάκομπς.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ αποφάσισε, στις 27 Ιουλίου 1999, να κινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού και κάλεσε τις επιχειρήσεις KOCH/MΕΤΚΑ και DOSCO να υποβάλουν προσφορές. Στις 18 Ιανουαρίου 2000, η DOSCO δήλωσε ότι αδυνατούσε να συμμετάσχει και αποσύρθηκε από τη διαδικασία διαγωνισμού. Στις 29 Αυγούστου 2000, κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων ως προς την τιμή, η ΔΕΗ ανέθεσε τη σύμβαση κατασκευής του συστήματος ταινιοδρόμου στην επιχείρηση KOCH/MΕΤΚΑ.

Στις προτάσεις του ο γενικός εισαγγελέας εκφράζει επιφυλάξεις για τα επιχειρήματα που προβάλλει η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τα οποία η KOCH/METKA ήταν ο μόνος εργολήπτης ικανός να εκτελέσει το έργο.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάκομπς, η ανεξάρτητη τεχνική έκθεση την οποία επικαλείται η ελληνική κυβέρνηση στα υπομνήματά της, επιβεβαιώνει αφενός τον σπάνιο χαρακτήρα και τις ιδιαίτερες ιδιότητες του καυσίμου που χρησιμοποιεί ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ωστόσο πουθενά δεν αναφέρεται ότι μόνον η KOCH/METKA ήταν σε θέση να παράσχει τη ζητηθείσα υπηρεσία.

Ο κ. Γιάκομπς απορρίπτει παράλληλα το επιχείρημα ότι συνέτρεχε περίπτωση «κατεπείγουσας ανάγκης» το οποίο, όπως υποστηρίζει, καταρρίπτεται και από τη χρονολογία των πραγματικών περιστατικών.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗΣχολιασμένα