Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 15:30
UPD:23:53

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2016

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 23η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Λεωφ. Αθηνών 110 Αθήνα στην οποία παρευρέθηκαν 103 Μέτοχοι κάτοχοι 81.604.795 μετοχών εκπροσωπώντας το 7662 % του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος από προηγούμενες χρήσεις ύψους 038 ευρώ ανά μετοχή μεικτό ήτοι καθαρό ποσό 0342 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0038 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα). Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 40.470.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 29η Δεκεμβρίου 2016. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου 2016. Η  πληρωμή  του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα