Σύμβαση έργου 1,14 εκατ. ευρώ μεταξύ Space Hellas και ΥΠΑ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016 11:20
UPD:11:20
Space Hellas

Την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Συστήματος Μεταγωγής Αεροναυτικών Μηνυμάτων «AFTN/CIDIN/AMHS» ανέλαβε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, η Space Hellas.

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 1,14 εκατ. ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης του έργου σε 16 μήνες.

Σκοπός του έργου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στην αποστολή, λήψη και μεταγωγή Αεροναυτικών μηνυμάτων με τον πλέον ευέλικτο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Το νέο σύστημα, όπως προστίθεται, αξιοποιεί πλήρως τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, με τη χρήση ανοικτών προτύπων και COTS (Commercial Off The Self) εξοπλισμού και λογισμικού, προσφέροντας υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με υψηλή διαθεσιμότητα.

Η Space Hellas θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και τα απαραίτητα συστήματα για την προστασία της διαθέσιμης πληροφορίας. Θα παρασχεθούν επίσης όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης.

Σχολιασμένα