Ποιες εισφορές υπολογίζονται στην προσωρινή σύνταξη

Προσαύξηση με 13ο - 14ο μισθό
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 15:45
UPD:15:46
SOOC/Konstantinos Tsakalidis

Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) παρατείνεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου έως τις 31 Οκτωβρίου 2016.

Από την έντυπη έκδοση

Τα ποσά που καταβλήθηκαν από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ) για τα επιδόματα εορτών και άδειας καλοκαιριού θα συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους της προσωρινής σύνταξης και θα προσαυξάνουν τις συντάξιμες αποδοχές του μήνα που καταβλήθηκαν. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, η οποία παρέχει διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων.

Εκτός από τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, η εγκύκλιος αφορά και ασφαλισμένους άλλων Ταμείων όπως:

1. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ αναφέρει ότι η πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή η μηνιαία εισφορά ύψους 13,87 ευρώ (€693,35 x 2%) συνυπολογίζεται με την κύρια εισφορά για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.

2. Η εισφορά 10 ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους του ΟΑΕΔ δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.  

3. Για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους που κατά το τελευταίο 12μηνο ασφάλισης είχαν ασφάλιση μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι: α) Στις περιπτώσεις που κατά το τελευταίο 12μηνο υπάρχει χρόνος μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία, για τον καθορισμό της προσωρινής σύνταξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών μισθωτού και του μηνιαίου εισοδήματος για τον χρόνο ελεύθερου επαγγελματία που προκύπτει βάσει των σχετικών υπολογισμών.

Ως προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται το 50% του ανωτέρω μέσου όρου. β) Ειδικά στην περίπτωση των μέχρι 31/12/1992 έμμισθων ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ, όπου η εισφορά του ασφαλισμένου είναι σταθερό ποσό και η εργοδοτική εισφορά συνάρτηση των καταβαλλόμενων αποδοχών (13,33% επί των αποδοχών), ως μηνιαίες αποδοχές θα θεωρούνται αυτές που αντιστοιχούν στο άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, με συνολικό ασφάλιστρο ύψους 20%.

4. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ που έχουν υπαχθεί αντίστοιχα στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, και εντός του 12μηνου που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης υπάρχει σχετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, α) η καταβληθείσα εισφορά στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων θα συνυπολογίζεται με την εισφορά για την κύρια ασφάλιση για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης. β) η πρόβλεψη αυτή αφορά κατ’ ουσία αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται εντός του 2016, γ) για αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το 2017 δεν προκύπτει καταβολή εισφοράς στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων κατά το προηγούμενο 12μηνο, και ως εκ τούτου ζήτημα συνυπολογισμού εισφοράς.

Τέλος, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) παρατείνεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου έως τις 31 Οκτωβρίου 2016.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα