Πλεόνασμα 1,8 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 11:28
UPD:11:30
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖ

Πλεόνασμα 1,8 δισ ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Το πλεόνασμα είναι μικρότερο κατά 379 εκατ. ευρώ από εκείνο του Αυγούστου του 2015, λόγω του περιορισμού του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και της επιδείνωσης των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 245 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρουσίασαν πτώση κατά 9,2%, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 1,8%.

Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου των αεροπορικών μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών περιορίστηκε στα 299 εκατ. ευρώ από 327 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2015. Επίσης, βελτίωση σημείωσαν και οι καθαρές εισπράξεις από λοιπές υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 2,2 δισ. ευρώ, κατά 236 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Αυγούστου του 2015.

Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων τον Αύγουστο του 2016 παρουσίασαν αυξημένα ελλείμματα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2015. Η επιδείνωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ η επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 430 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 560 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015. Ειδικότερα, τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιδείνωση.

Το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση κατά 663 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά τη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων και τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των εισαγωγών. Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 6%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 1,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015, λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 7,1%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 467 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, κατά 373 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015. Βελτίωση παρουσίασε επίσης και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα