Χωρίς επιπτώσεις στα μεγέθη της Μυτιληναίος Α.Ε. η συμφωνία ΔΕΗ - ΑτΕ

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 13:45
UPD:13:48
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η συμφωνία ΔΕΗ - Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), δεν πρόκειται να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της Μυτιληναίος Α.Ε. για το διάστημα 1η Ιανουαρίου του 2014 έως 30 Ιουνίου του 2016.

Σημειώνεται ότι η ΑτΕ αποτελεί εταιρεία του Ομίλου Μυτιληναίος.

Η ανακοίνωση του Ομίλου

H ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε απάντηση της από 7.10.2016 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ανακοίνωση της Εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματηστηρίου Αθηνών, με θέμα «Μακροπρόθεσμη Συμφωνία ΔΕΗ – ΑτΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν υπάρχει επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το διάστημα 01/01/2014 – 30/06/2016.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα