Εργο για τον ΟΑΕΔ ανέλαβε η MLS Πληροφορική

Παρασκευή, 06 Μαΐου 2005 09:38

Κατακυρώθηκε στην ένωση εταιρειών που αποτελείται από την MLS Πληροφορική Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 81,5%) και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ποσοστό συμμετοχής 18,5%), η ανάθεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη των Σχολικών Μονάδων για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθόδων Διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ε. του ΟΑΕΔ», αντί του ποσού των 921.165 ευρώ πλέον του ΦΠΑ (1,096.186 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στα 79 νέα εργαστήρια πληροφορικής που δημιουργούνται σε όλα τα ΤΕΕ του ΟΑΕΔ ανά την επικράτεια, τόσο με την αποστολή κατάλληλα καταρτισμένων τεχνικών στα κατά τόπους εργαστήρια, όσο και με τη λειτουργία Help - Desk και την ανάπτυξη Portal στο Internet. Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΛΣ

Σχολιασμένα