Ελληνικό: Oι επενδύσεις του αναδόχου θα ξεπεράσουν τα 6,1 δισ. ευρώ

Στη Βουλή κατατίθεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας η συμφωνία για αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016 07:46
UPD:08:06

Το 32,79% του τιμήματος των 915 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και το 51%, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, έπειτα από 2 χρόνια.

Από την έντυπη έκδοση 

Στη Βουλή κατατίθεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας η συμφωνία για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, βάσει της οποίας ο επενδυτής, εταιρεία με επικεφαλής τη Lamda Development του ομίλου Λάτση, δεσμεύεται για επενδύσεις τουλάχιστον 4,6 δισ. ευρώ, εκτός από τις υποδομές αξίας 1,5 δισ. ευρώ που επίσης αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων» που τελεί υπό επεξεργασία στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης και χθες αργά το απόγευμα είδε το φως της δημοσιότητας, ο επενδυτής αποδέχεται να διασφαλίσει ότι η Ελληνικό Α.Ε. (η εταιρεία που έχει το ακίνητο των 6.200 στρεμμάτων) θα υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστο 4.589.516.994 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ελάχιστα ποσά της Επενδυτικής Υποχρέωσης για την Πρώτη Περίοδο Χρηματοδότησης, τη Δεύτερη Περίοδο Χρηματοδότησης και την Τρίτη Περίοδο Χρηματοδότησης (1.071.082.541 ευρώ, 1.078.996.042 ευρώ και 2.439.438,11 ευρώ, αντίστοιχα). Επομένως, το άθροισμα του Τιμήματος Αγοράς Μετοχών και της Επενδυτικής Υποχρέωσης ανέρχεται σε 5,504 δισ. ευρώ.

Το 32,79% του τιμήματος των 915 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και το 51%, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, έπειτα από 2 χρόνια. Επιπρόσθετα, το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) θα συμμετέχει στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του Ακινήτου. Επίσης, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ανέλαβε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η επενδυτική υποχρέωση αντί της αρχικής δεκαπενταετίας να υλοποιηθεί κατά ποσοστό 80% σε συντομότερο χρόνο και συγκεκριμένα εντός δωδεκαετίας από την ημερομηνία μεταβίβασης.

Σύμφωνα πάντα με την αιτιολογική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο, εν όψει του γεγονότος ότι το τίμημα που θα εισπραχθεί δυνάμει της Σύμβασης θα συμβάλει στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, εξίσου σημαντικά αναμένεται να είναι και τα έμμεσα οφέλη, δεδομένου ότι στοιχείο της συναλλαγής είναι η αναβάθμιση των εκτάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, εντός του οποίου αναμένεται να επενδυθούν αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς τη δέσμευση δημόσιων πόρων.

Παρά το γεγονός ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο ακίνητο δύναται εκ του νόμου να ανέλθει σε 3.600.000 τ.μ., η συνολική δόμηση δεν θα υπερβεί τα 2.700.000 τ.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και περίπου 60.000 τ.μ. υφιστάμενων διατηρητέων κτηρίων (3 υπόστεγα Πολεμικής Αεροπορίας, κτήριο Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών), καθώς και 27.000 τ.μ. υφισταμένων και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων (αμαξοστάσιο Τραμ, Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εγκαταστάσεις ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, εκκλησίες), ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε τετραγωνικά δόμησης προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ από τις εκτάσεις που προορίζονται για τις απαιτούμενες χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας (π.χ. για μεταφορά στο ακίνητο εγκαταστάσεων κοινωφελών χρήσεων από όμορες περιοχές και περιοχές του λεκανοπεδίου, ώστε στη θέση τους να δημιουργηθούν πνεύμονες πρασίνου), υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συμβατές με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και το επενδυτικό σχέδιο του αγοραστή.

Επιπλέον, ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η Ελληνικό Α.Ε. να υλοποιήσει και ολοκληρώσει έργα και υποδομές δημοσίου ενδιαφέροντος εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα πάντοτε με την υποχρέωση για την ανάπτυξη του ακινήτου σε συμμόρφωση με το Επιχειρηματικό Σχέδιο και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, όπως θα έχει εγκριθεί πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ
  • ΛΑΜΔΑ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα