Δυναμική Ζωή: Δεν έχει ξεκινήσει διαχειριστικός έλεγχος από την Ε.Κ.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2005 12:56
UPD:12:58

Δεν έχει ξεκινήσει διαχειριστικός έλεγχος στη Δυναμική Ζωή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως επισημαίνεται σε επιστολή της διοίκησης της εταιρείας προς το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται, η αναγκαστική διαχείριση στην εταιρεία Δυναμική Ζωή αποφασίσθηκε και επιβλήθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου οι δανειστές να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους. Από τα στοιχεία που έχουν τεθεί στην διάθεση του αναγκαστικού διαχειριστή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, προκύπτει ότι σήμερα - τέλος Απριλίου 2005 - τα τρία γυμναστήρια που λειτουργεί η εταιρεία Δ.Ζ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ FRANCHISE, της οποίας το 100% των μετοχών κατέχει η Δυναμική Ζωή Α.Ε., χρησιμοποιούν το σήμα Universal Studios.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παύσης της αναγκαστικής διαχείρισης προβλέπονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της Δυναμική Ζωή, η έκθεση της Εγνατία Χρηματιστηριακή που παρουσιάζει την οικονομική, περιουσιακή και νομική κατάσταση του Ομίλου, έχει υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 31.03.2005. Στις 31.03.2005 υπάρχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ευθύνη ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. εξακολουθεί και παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, κ.κ. Π. Χειμωνιάδης ( πρόεδρος), Β. Χρυσαειδής ( εκτελεστικό μέλος), Α. Κουτκιάς (εκτελεστικό μέλος), Σ. Μήλιος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΔ

Σχολιασμένα