Τράπεζες: Η μείωση των επισφαλειών δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον

Συστημικές: Φιλόδοξους στόχους θέτει για την επόμενη τριετία η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο δεύτερο τρίμηνο
Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016 08:05
UPD:08:14

Από την έντυπη έκδοση 

Της Άννας Δόγα
adoga@naftemporiki.gr

Πρόοδο στο μέτωπο των επισφαλειών καταγράφουν οι τράπεζες στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, λίγες εβδομάδες πριν από την οριστικοποίηση των στόχων στους οποίους θα δεσμευτούν σε ορίζοντα τριετίας. Ήδη, οι διοικήσεις έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους, επιχειρώντας να συντονιστούν με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του SSM για μείωση του στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 40% έως το τέλος του 2019.

Θετικές τάσεις καταγράφονται στον σχηματισμό νέων επισφαλειών, όπως επίσης και στην πρόοδο των αναδιαρθρώσεων και των διαγραφών. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κυρίως για την κάλυψη των δανείων στον Όμιλο Μαρινόπουλου, ενώ ενισχύεται η κάλυψη από προβλέψεις, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ενεργητικότερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση.

-1,6 δισ. ευρώ στο ενεάμηννο

Η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 445 εκατομμύρια ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ τους τελευταίους εννέα μήνες η αποκλιμάκωση των υπολοίπων των δανείων σε καθυστέρηση έφθασε τα 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ από επιχειρηματικά δάνεια.

Επίσης κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ υποχώρησαν το ίδιο διάστημα τα NPEs, στα 36,8 δισ. ευρώ, ενώ τα NPLs είναι 25,9 δισ. ευρώ. Για το δεύτερο εξάμηνο, η τράπεζα προβλέπει νέα μείωση των NPLs άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα έλαβε προβλέψεις ύψους 265 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 289 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 2016 και 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 17,3 δισ. ευρώ με δείκτη κάλυψης ενισχυμένο στο 67%.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,2%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ οι νέες καθυστερήσεις ήταν αρνητικές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 189 εκατομμύρια ευρώ, με αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση προήλθε από εσωτερική διαχείριση των χαρτοφυλακίων, ενώ η ενίσχυση των δράσεων μέσων της εφαρμογής και άλλων τρόπων αντιμετώπισης, όπως η ανάθεση της διαχείρισης «κόκκινων» δανείων αλλά και οι στοχευμένες πωλήσεις, θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου μείωσης των «κόκκινων» δανείων. Όσο για τους στόχους που συζητούν με τις εποπτικές αρχές, τόνισαν ότι θα είναι έτοιμοι εντός του Σεπτεμβρίου.

500 εκατ. επέστρεψαν σε εξυπηρέτηση

Σημαντικά υποχώρησαν οι νέες καθυστερήσεις για την Alpha Bank έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 110 εκατ. ευρώ από 275 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Ο δείκτης των NPLs διαμορφώθηκε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου έναντι 37,4% στο τέλος Μαρτίου και ο δείκτης NPEs σε 52,6% έναντι 52,1%.

Η τράπεζα είχε αυξημένες προβλέψεις, οι οποίες όμως οφείλονταν στα δάνεια του Ομίλου Μαρινόπουλος και ανήλθαν στα 350 εκατομμύρια ευρώ από 255 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων και οι σωρευτικές προβλέψεις έπειτα από διαγραφές στα 15,9 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τράπεζας, ενισχύεται ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων στην Ελλάδα που διαμορφώνονται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανά τρίμηνο, ενώ «εξήλθαν» των NPEs 500 εκατομμύρια ευρώ δανείων, που είτε επέστρεψαν σε εξυπηρέτηση, είτε έγινε ρευστοποίηση, είτε αποπληρωμή. Η κοινή εταιρεία με την Aktua θα λειτουργήσει στο πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ η πλατφόρμα με το ΚΚR αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους.

Στο 47,9% από 49,6% ο δείκτης

Η Εθνική Τράπεζα πέτυχε στο τρίμηνο να μειώσει κατά 900 εκατομμύρια ευρώ τα NPEs, με έναν συνδυασμό μείωσης των νέων επισφαλειών, επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων και διαγραφών.

Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε σε 47,9% από 49,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ ενισχύθηκε το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις σε 55%.

Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα υποχώρησε σημαντικά σε μόλις 2 εκατομμύρια ευρώ έναντι αύξησης ύψους 127 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2016, χάρη στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο κατά κύριο λόγο, ενώ ήταν αρνητική σε επίπεδο Ομίλου, όπως και στη λιανική.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε κατά 30 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 34,4% στην Ελλάδα και στο 33,3% σε επίπεδο Ομίλου, ενώ ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 76,6% στην Ελλάδα και σε 74,7% σε επίπεδο Ομίλου.

Οι προβλέψεις του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 208 εκατομμύρια ευρώ έναντι 158 εκατομμύρια ευρώ του πρώτου κυρίως λόγω λίγων μεγάλων ανοιγμάτων σε επιχειρήσεις.

Αρνητική η δημιουργία νέων επισφαλειών

Αρνητική ήταν για τη Eurobank η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση κατά 16 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το πρώτο τρίμηνο 2016 σε 34,7% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65%.

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων αυξήθηκαν σε 222 εκατομμύρια ευρώ από 175 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε η διοίκηση κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, στόχος της είναι μέχρι το τέλος του 2019 η μείωση των NPLs κατά 40% με 50% και των NPEs κατά 35% με 40%.

Ο στόχος αυτός θα προέλθει από μακροχρόνιες ρυθμίσεις δανείων, πωλήσεις και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων.

Η τράπεζα έχει προχωρήσει ήδη εντός του 2016 σε πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων σε Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ στην Ελλάδα ετοιμάζεται να πουλήσει μεμονωμένα επιχειρηματικά δάνεια.

Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός δημιουργίας νέων NPEs και θα φθάσει σε μηδενικά ή αρνητικά επίπεδα μετά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΛΦΑ
  • ΕΤΕ
  • ΕΥΡΩΒ
  • ΕΛΛ
  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα