Καλύτερες οι αμοιβές σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω

ΙΚΑ: Η ακτινογραφία τον Ιανουάριο του 2016
Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016 07:41
UPD:08:21
REUTERS/YORGOS KARAHALIS

Από την έντυπη έκδοση 

Του Στέλιου Παπαπέτρου
spapa@naftemporiki.gr 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν οι μισθοί των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από δέκα μισθωτούς σε σύγκριση με εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Από τα στοιχεία του ΙΚΑ προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους έχουν υψηλότερους μισθούς έως και 40% σε σύγκριση με τους μισθούς των επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 10 μισθωτούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΚΑ για τον Ιανουάριο του 2016, προκύπτει ότι στο σύνολο της οικονομίας ο μέσος μισθός σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 εργαζόμενων ανέρχεται για την πλήρη απασχόληση στα 1.238,93 ευρώ μικτά, ενώ το αντίστοιχο ημερομίσθιο είναι 56,37 ευρώ μικτά. Ο μέσος μισθός αφορά συνολικά τον συνυπολογισμό των εργαζόμενων με πλήρη και μερική απασχόληση.

Επίσης, για όσους εργάζονται με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι 1.127,43 ευρώ και το μέσο ημερομίσθιο της πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 51,16 ευρώ. Αντίθετα, σε όσους εργάζονται με μερική απασχόληση ο μέσος μισθός είναι 442,39 ευρώ και το αντίστοιχο ημερομίσθιο 26,36 ευρώ. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,76% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, δηλαδή 32,10 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,78%, δηλαδή στα 673,97 ευρώ. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,45% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,14%.

Σύγκριση Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,13%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 23,68% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,62%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,37%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,23%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,15% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,23%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,95% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,31%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,71% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 9,24%.

Ιανουάριος 2016 προς Ιανουάριο 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,88% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,04%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,98%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 9,54%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,20%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,23% σε 46,33%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,74%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,86%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,92% και στο σύνολο κατά 1,89%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,51% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,20%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,58%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 2,27%.

Στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,38 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,54 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 12,22. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 52,25 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.219,69 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,58 ευρώ και 400,84 ευρώ.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,19 ευρώ και ο μέσος μισθός 503,34 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα