JumpStart Greece Crowdfunding: Νέα πλατφόρμα χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016 13:06
UPD:13:09

Της Λέττας Καλαμαρά

Στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών με τη μέθοδο του crowdfunding εστιάζει η νέα πλατφόρμα JumpStart Greece που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για μια πλατφόρμα συλλογής χρηματοδότησης δράσεων, μέσω δωρεών, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την υλοποίηση δημιουργικών ιδεών στην Ελλάδα σε τομείς, όπως γεωργία, τέχνες, ένδυση, εστίαση, παραγωγή ταινιών και ντοκιμαντέρ, μουσική, εκδόσεις, φωτογραφία, θέατρο, τεχνολογία, καθώς και προγράμματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως στους τομείς της αρχαιολογίας, του αθλητισμού, πρωτοβουλίες ΜΚΟ, τοπικών κοινοτήτων ή σχολείων.

Σύμφωνα με τον Θανάση Πηλιούνη, έναν εκ των δημιουργών της JumpStart Greece, η προσπάθεια είναι ιδιωτική και έχει ως βασικό της σκοπό την επίτευξη ανάπτυξης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η JumpStart Greece διαφέρει επομένως σημαντικά από άλλες προσπάθειες οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αλλά δεν κατάφεραν να απογειωθούν, καθώς στόχος μας είναι οι δράσεις να είναι ελληνικές, δηλαδή να προσφέρουν τη δυνατότητα σε άτομα εγκατεστημένα στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσουν τα επιχειρηματικά ή κοινωφελή τους σχέδια, δεσμευόμενοι για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη χώρα, για τον εαυτό τους ή για τρίτους. Επιτρέπει επίσης την ανάρτηση δράσεων τόσο επιχειρηματικών, όσο και κοινωφελών.

Στόχος είναι η προσέλκυση  χρηματοδότησης τόσο εγχώριας, όσο και από Έλληνες της διασποράς και φιλέλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν την κουλτούρα χρηματοδότησης δράσεων μέσω δωρεών. Η πρόταση της JumpStart Greece δίνει την δυνατότητα σε δημιουργούς να βρουν την πρώτη αναγκαία χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν εκ του ασφαλούς και, αν τα πράγματα πάνε καλά, τότε να ανοίξουν τα φτερά τους αναζητώντας επιπρόσθετους τρόπους χρηματοδότησης με τις μορφές των επενδυτών ή των δανείων. Αν και η χρηματοδότηση υπόκειται σε υψηλό φόρο δωρεάς (40%), κάτι που οι δημιουργοί πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν κατά τη σύνταξη της πρότασής τους, τους επιτρέπει να βρουν τα αναγκαία κεφάλαια για την έναρξη της προσπάθειάς τους, χωρίς επαχθείς δεσμεύσεις και με ελάχιστο κίνδυνο.

Η πρόνοια του επιβλέποντα βοηθά επίσης να αποφύγουμε κατά το μέτρο του δυνατού αναξιόπιστες προτάσεις. Κάθε Δράση που αναρτάται στην πλατφόρμα της JumpStart Greece πρέπει να συνίσταται σε ένα σχέδιο υλοποίησης κάποιου προϊόντος, να απαντά σε μια συγκεκριμένη ανάγκη τοπικής κοινότητας ή να υποστηρίζει τη δράση μίας κοινωφελούς οργάνωσης. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η εταιρική ή άλλη κυριότητα των Δράσεων ανήκουν στους δημιουργούς τους, οι οποίοι διατηρούν το 100% των συναφών δικαιωμάτων. 

Αναφορικά με τις χρεώσεις η ανάρτηση δράσης στην πλατφόρμα είναι μία υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν στο δημιουργό. Το να γίνει κανείς μέλος της κοινότητας της JumpStart Greece να λαμβάνει ενημερώσεις και να παρακολουθεί στενότερα υφιστάμενες δράσεις, παρέχεται δωρεάν. Οι υποστηρικτές των έργων που δεν επιτύχουν τους στόχους χρηματοδότησής τους, δεν χρεώνονται οτιδήποτε στις πιστωτικές/χρεωστικές τους χάρτες. Εάν μία Δράση καλύψει τον στόχο χρηματοδότησής της, τότε και μόνο τότε, πριν την απόδοση των κεφαλαίων στο δημιουργό: Χρεώνονται τέλη επεξεργασίας πληρωμών τρίτων (τράπεζες) μεταξύ 3% -3,5%, η JumpStart Greece λαμβάνει ως αμοιβή προμήθεια 8% επί των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρωθεί, μετά την αφαίρεση των τελών επεξεργασίας πληρωμών.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, η διαφορετικότητα της JumpStart Greece βασίζεται στα εξής:

  • Παρέχει την δυνατότητα ανάρτησης Δράσεων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τους θέτει η πλατφόρμα.
  • Επιτρέπει μια δράση να έχει Επιβλέποντα (Supervisor), δηλαδή  έναν επαγγελματία που με τη σύστασή του θα  προσδώσει μεγαλύτερο κύρος και εμπιστοσύνη στην προσπάθεια του δημιουργού.
  • Όλες οι δράσεις που αναζητούν χρηματοδότηση, πρέπει να δεσμεύοντα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, αναφέροντας πόσες είναι αυτές.
  • Υπάρχει δυνατότητα εστίασης σε περιοχές ενδιαφέροντος ανά την Ελλάδα (ώστε να προσελκύσει δημιουργούς από την περιφέρεια και να δώσει τη δυνατότητα σε Έλληνες της διασποράς να βοηθήσουν προσπάθειες στον τόπο καταγωγής ή ενδιαφέροντός τους).
  • Για κάθε επιτυχώς χρηματοδοτούμενη δράση, ακολουθεί απολογισμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν και του τρόπου αξιοποίησης των κεφαλαίων

Η πλατφόρμα έχει ανέβει από της 20 Αυγούστου 2016 και μέχρι σήμερα στην σελίδα της στο Facebook έχουν εγγραφεί περίπου 500 άτομα από όλο τον κόσμο τα οποία ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην προσπάθεια να χρηματοδοτήσουν 3.000 δράσεις και να δημιουργηθούν 10.000 νέες θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2019, που είναι και ο στόχος της Jump Start Greece.  Έχουν γίνει επαφές με τα περισσότερα Incubators στην Αθήνα και αναμένεται από Σεπτέμβριο να αρχίσουν να ανεβαίνουν και οι πρώτες δράσεις.  Η πλατφόρμα δεν υποστηρίζει μόνο επιχειρηματικές προσπάθειες αλλά και κοινωφελείς.  Μπορούν π.χ. αθλητές να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ως μέσο χρηματοδότησης των προπονητικών τους αναγκών, σύλλογοι γυναικών σε διάφορα χωριά ανά την Ελλάδα οι οποίοι θέλουν να παράγουν και να προωθούν προϊόντα τους, ένας  δάσκαλος που  θέλει να δημιουργήσει ένα τμήμα πληροφορικής στο σχολείο του και πολλά άλλα παραδείγματα.  

Το καθαρό εισπραττόμενο ποσό ενδέχεται να υπόκεται στον εκάστοτε ισχύοντα στην Ελλάδα φόρο δωρεάς, ο οποίος βαρύνει τον δωρεοδόχο δημιουργό της Δράσης.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα