Εκποίηση Μετοχών (ΕΛΛΕ)

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 00:00
UPD:23:53
Σήμερα 28/07/2016 σύμφωνα με τις αριθ. 104/28.06.2016 & 104Α/06.07.2016 Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρόκειται να εκποιηθούν 46.848 (ΚΟ) μετοχές της τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" (GRS004013009). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η αμέσως προηγούμενη τιμή κλεισίματος των μετοχών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛ

Σχολιασμένα