Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο

Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016 20:41
UPD:20:44
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει ότι η πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου.

Τη συμφωνία της με την Holding M. Sehnaoui SAL (HMS), για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο (Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ), ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε ανακοινωθέν της η Τράπεζα επισημαίνει ότι η συμφωνία, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ύψους 40 εκατ. ευρώ, την οποία θα καλύψουν πλήρως η HMS και ένας αριθμός επενδυτών τους οποίους θα διασφαλίσει η HMS, θα οδηγήσουν σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στη θυγατρική της στην Κύπρο στο 17,6%. 

Η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα βελτιωθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης CET-1 της ΤΠΚ αναμένεται να υπερβεί το 15%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας.  

Η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει ότι η πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ακολουθεί την επιτυχή πώληση  της θυγατρικής του Ομίλου στην Αίγυπτο το 2015. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα