EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016 16:26
UPD:23:53

EUROMEDICA A.E.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Τ.Γ.Σ.  ΤΗΣ 30-06-2016

 

Στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016  παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 16 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 15.823.084 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 7252  % του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2015 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596 κατά τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2015 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών

 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2015) σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920.

 

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε  με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596 κατά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

 

Θέμα 3ο: Εκλογή  τακτικών και  αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596 κατά για τον έλεγχο της χρήσης 2016σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008 την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – CROWE HORWATH με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125 η οποία θα εκτελέσει τα καθήκοντα της  σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Ως προς την αμοιβή αυτής η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596  κατά:

α) την από 29.2.2016 (πρακτικό Δ.Σ. 2Δ/29.02.2016) αντικατάσταση του αποβιώσαντος  μέλους του Δ.Σ. και Αντιπροέδρου της Εταιρίας  Βασιλείου Τσιμπικάκη από τον κ. Θεόδωρο Ταλάρη  και  

β) την από 30.6.2016 (πρακτικό Δ.Σ. 6Δ/30.06.2016) αντικατάσταση του παραιτηθέντος  μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου  Λυριντζή Πέτρου  από την κα. Μελανθία Καναβάκη.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α Ν. 2190/1920 για την χρήση 2015 και προέγκριση για τη χρήση 2016.

 

Επί του 5ου  θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  με ψήφους με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596  κατά τις αμοιβές που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α του Ν 2190/1920 για την χρήση 2015 και αποφάσισε όπως συνεχισθεί η προσφορά των  υπηρεσιών τους για το έτος 2016.

 

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων και αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ελέγχου.

 

Αναφορικά με την Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων  η Γενική Συνέλευση με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596 κατά αποφάσισε να μεταθέσει την επανασύσταση και λειτουργία της Επιτροπής ενόψει και του προαιρετικού της χαρακτήρα σε επόμενη χρήση εφόσον οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτήσουν καθώς τα σχετικά θέματα δεδομένης και της επιτήρησης των μετοχών αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση της εταιρίας.

Επιπροσθέτως  η Γενική Συνέλευση με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596 κατά ενεκρινε την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Πέτρου Λυριντζή από  την κα.Καναβάκη Μελανθία για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

 

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.009.488 υπέρ και 1.813.596 κατά τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/20 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε αναλυτικά την Συνέλευση των μετόχων  για τις επιπτώσεις που είχε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας η κρίση και συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας. 

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή και να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της καθώς και η άρση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του ΚΝ 210/1920. Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές αφορούν: α) την αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου κυρίως μέσω της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή β) την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της γ) την διοικητική οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου μέσω της περαιτέρω περιστολής του λειτουργικού κόστους της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς και με στόχο την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων και δ) την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε προς τη Γενική Συνέλευση ως πρόσφορη λύση την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου η Διοίκηση της Εταιρείας θα εξακολουθήσει τις διερευνητικές ενέργειες προς άντληση κεφαλαίων και αυτό το θέμα θα επανεξετασθεί σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες δεν ευοδωθούν.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι η Εταιρία εφαρμόζει το μοντέλο λειτουργικής αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με τη σύμβουλο των πιστωτριών τραπεζών McKinsey και ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την επίτευξη της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρίας.

 

 

Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Επι του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης ο η Συνέλευση δεν προέβει σε συζήτηση λοιπών θεμάτων ή ανακοινώσεων.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΟΜ

Σχολιασμένα