Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΠ

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 14:56
UPD:14:58
INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος και  διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Ιωάννης Κούβαρης, «παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, ο ΟΛΠ εμφάνισε και το 2015 κέρδη, βελτιώνοντας μάλιστα τους δείκτες κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2014)».

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενέκριναν οι μέτοχοι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), κατά τη διάρκεια της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τόσο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος χρήσης 2015, όσο και η έκθεση Ελέγχου των ορκωτών λογιστών.

Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος και  διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Ιωάννης Κούβαρης, «παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, ο ΟΛΠ εμφάνισε και το 2015 κέρδη, βελτιώνοντας μάλιστα τους δείκτες κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2014)».

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  9,772 εκατ. ευρώ έναντι 8,891 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,91%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 8,375 εκατ. ευρώ έναντι 6,763 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 23,83%.

Το καταβαλλόμενο μέρισμα, ως αποτέλεσμα, θα ανέλθει σε 0,1114 ευρώ/μετοχή έναντι 0,0989 ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2014. Επίσης περιορίστηκαν τα έξοδα, εξοφλήθηκαν πλήρως οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ, ύψους 14 εκ. ευρώ και επικαιροποιήθηκαν οι προβλέψεις.

 

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠΣχολιασμένα