Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το Δ' ΚΠΣ

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2005 09:17

ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ θα συναντηθούν 25 και 26 Ιουνίου, οι Ελληνες Οικονομολόγοι απ' όλη την Ελληνική Επικράτεια, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν:

- στην προετοιμασία του Δ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

- στη Στήριξη και Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας των πολύ μικρών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», καθώς επίσης και

- να εγκρίνουν τον Οικονομικό Απολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου έτους 2004

- να αποφασίσουν το προγραμματισμό δράσης του Οικονομικού επιμελητηρίου για τη χρονική περίοδο 2005 - 2007.

Στη συνάντηση θα παρευρίσκεται και θα ενημερώσει τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σχετικά με την προετοιμασία του Δ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστος Φώλιας, ενώ από την πλευρά τους οι Έλληνες Οικονομολόγοι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου θα παρουσιάσουν και θα διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις, προτάσεις και θέσεις.

Στην ίδια εκδήλωση το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα παρουσιάσει μελέτη αναφορικά με την Έκθεση για τη Στήριξη και Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας των πολύ μικρών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Παρόμοιες εκδηλώσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου, θα συνεχιστούν και στο μέλλον, αποσκοπούν δε στην αξιοποίηση των επιστημονικών και εμπειρικών δυνατοτήτων των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου συμβάλλοντας για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα