ΑΔΜΗΕ: Προθεσμία οκτώ μηνών για πώληση του 20% - 24%

Iδιωτικοποίηση: Τον Ιούλιο η προκήρυξη του διαγωνισμού από τη ΔΕΗ - Σε κρατικό φορέα ο έλεγχος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016 11:16
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Από την έντυπη έκδοση

Σύνθετες διαδικασίες με σφιχτά χρονοδιαγράμματα θέτει το πολυνομοσχέδιο σε σχέση με το θέμα του ΑΔΜΗΕ, καθόσον πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί οπωσδήποτε ο έλεγχος του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, το κρίσιμο αυτό ν/σχ δίνει προθεσμία οκτώ μηνών, έως τον Φεβρουάριο του 2017, για την πώληση 20%-24% του Ανεξάρτητου Διαχειριστή στον στρατηγικό επενδυτή.

Ο όλος σχεδιασμός πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούλιο με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού από τη ΔΕΗ. Έτσι, όλα αρχίζουν με τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ, η οποία πρέπει να συγκληθεί έως το τέλος του επόμενου μήνα με σκοπό να εγκρίνει το πώς θα επέλθει ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ και η πώληση μεριδίου στον στρατηγικό εταίρο. Μέσα σε έναν μήνα από την απόφαση της γ.σ. θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάρτιση της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, εντός πέντε μηνών να έχει αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής και στο τέλος του 8μήνου, τον δεύτερο μήνα του 2017, να έχει γίνει η συμφωνία μεταβίβασης. Βεβαίως, με απόφαση του υπουργού κάποιες από τις προθεσμίες μπορεί να μεταβληθούν.

Σημειώνεται πως μέσω του πολυνομοσχεδίου διασφαλίζεται ότι η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ δεν θα μπορεί να υπολείπεται του 51%, ο δε έλεγχος του ΑΔΜΗΕ θα ασκείται από κρατικό φορέα στον οποίο δεν θα μπορεί να συμμετέχει η ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που ασκεί προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου.

Το σχέδιο διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ και η αποζημίωση των μετόχων της ΔΕΗ για την απώλεια του περιουσιακού στοιχείου θα συντελεσθεί με απόφαση γ.σ. μετόχων του ΑΔΜΗΕ που θα εγκρίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων που δημιουργήθηκαν από τη ΔEΗ και μεταφέρθηκαν στον ΑΔΜΗΕ, το ποσό του λογαριασμού «κέρδη εις νέον», μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε ποσό αντίστοιχο της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, καταβολή στον μέτοχο της ΔEΗ του ποσού που θα αποδεσμευτεί από τη μείωση μ.κ. και συμψηφισμό χρηματικών οφειλών της ΔΕΗ προς τον Διαχειριστή).

Στο μεταξύ, το ν/σχ επιχειρεί να καλύψει με τις δημοπρασίες που θα πρέπει να ξεκινήσει η ΔEΗ από τον προσεχή Σεπτέμβριο την υποχρέωση της μείωσης του ποσοστού της ΔEΗ στη λιανική αγορά. Σε εφαρμογή του μνημονίου, θέτει τους όρους για τον υπολογισμό της τιμής της λιγνιτικής ή της υδροηλεκτρικής μεγαβατώρας που θα αποτελέσει την τιμή εκκίνησης. Ζητούμενο αν θα φανεί στην πράξη το ότι θα ισχύσουν οι προδιαγραφές, ιδίως όταν το νομοσχέδιο ορίζει ότι ως μεταβλητό κόστος των ορυχείων λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτό των λογιστικών καταστάσεων της ΔEΗ.

Τέλος, το νομοσχέδιο θεσπίζει το μεταβατικό μηχανισμό ευελιξίας (τα αποκαλούμενα και ως προσωρινά ΑΔΙ) που ορίζονται σε 45 ευρώ ανά κιλοβάτ για τη διαθέσιμη ισχύ κάθε μονάδας και με ανώτατο όριο καταβολής τα 15 εκατομμύρια ευρώ ανά μονάδα παραγωγής. Το μέγιστο κόστος του μηχανισμού ορίζεται στα 225 εκατ. ευρώ.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα