Στη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στέκεται η Eurobank

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016 17:43
UPD:18:11
REUTERS/Β© William Hong / Reuters

Η εν λόγω πτώση οφείλεται στην κατηγορία των πετρελαιοειδών σημειώνει η Eurobank, εξηγώντας ότι η συνεισφορά τους στη μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών ήταν της τάξης των -11,15 κα -15,36 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα.

Στη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και την πτώση των εξαγωγών και των εισαγωγών εμπορευμάτων στέκεται η Eurobank, στην εβδομαδιαία οικονομική της έκθεση «7 Ημέρες Οικονομία».

Η τράπεζα τονίζει ότι συνεχίστηκε η ετήσια μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο 2016. Καταγράφηκε πτώση της τάξης του -4,24% από -2,67% τον Φεβρουάριο 2016. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία επικαλείται η Eurobank, οι εξαγωγές κατέγραψαν πτώση -11,37% τον Μάρτιο 2016. Η ονομαστική τους αξία, ήτοι σε τρέχουσες τιμές, ήταν 2.095,70 εκατ. ευρώ από 2.364,48 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Συνεπώς σε όρους απόλυτων μεγεθών παρατηρήθηκε συρρίκνωση της τάξης των -268,78 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω πτώση οφείλεται στην κατηγορία των πετρελαιοειδών σημειώνει η Eurobank, εξηγώντας ότι η συνεισφορά τους στη μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών ήταν της τάξης των -11,15 κα -15,36 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα.

Οι εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων παρουσίασαν οριακή ετήσια άνοδο 0,02% τον Μάρτιο 2016. Επιπρόσθετα, για το σύνολο του πρώτου τρίμηνου 2016 κατέγραψαν ισχνή αύξηση 0,20%. Η εν λόγω κατηγορία εμπορεύσιμων αγαθών παρουσίασε αύξηση 8,70% το 2015. Συνεπώς αποτέλεσε έναν αντισταθμιστικό παράγοντα στον αρνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του -0,23%.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η τράπεζα, το μονοπάτι που ακολούθησε δεν ήταν ομοιόμορφο. Στο διάστημα Ιανουαρίου 2015 – Ιουνίου 2015, η μέση ετήσια μεταβολή ήταν 14,30% ενώ στη συνέχεια διαμορφώθηκε στο 3,80%.

Η Eurobank παρατηρεί ότι ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος της ανταγωνιστικότητά της και αυτό αποτελεί μια βάση για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών. Διευκρινίζει ωστόσο ότι η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς και ότι απαιτούνται βαθύτερες τομές  και μεταρρυθμίσεις.

Το ποσοστό ανεργίας κατέγραψε ελαφρά μηνιαία πτώση τον Φεβρουάριο 2016. Διαμορφώθηκε στο 24,22% από 24,39% τον Ιανουάριο 2016. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους η ετήσια μεταβολή ήταν -1,55 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, ισχνή επιβράδυνση παρουσίασε ο αποπληθωρισμός τον Απρίλιο 2016. Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο -1,26% (από -1,50% τον Μάρτιο 2016.

Η Eurobank επικαλείται τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, βάσει των οποίων η ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο -1,2% το 1ο τρίμηνο 2016 από -0,7% το 4ο τρίμηνο 2015. Σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής σημειώθηκε πτώση της τάξης του -0,4% (από αύξηση 0,1% το 4ο τρίμηνο 2015).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα