Βρετανικά εμπόδια στον κανονισμό λειτουργίας λιμένων

Βρυξέλλες: Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και χρηματοοικονομική διαφάνεια
Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016 08:03
UPD:08:03

Οι Αγγλοι δεν θέλουν να ανοίξει ο φάκελος «επενδύσεις και χρηματοδότηση», ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το λιμενικό τους σύστημα βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού.   

Από την έντυπη έκδοση 

«Μπλοκάρισμα» από τα βρετανικά λιμάνια στον κανονισμό για την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Την ώρα που σήμερα αναμένεται στο Ευρωκοινοβούλιο να γίνει η ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα λιμάνια της Βρετανίας ζητούν να υπάρξουν εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο κανονισμός ο οποίος στοχεύει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της βιομηχανίας, αλλά και τη διαφάνεια, έχει ξεσηκώσει τα μεγάλα λιμάνια της Αγγλίας, που στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι ιδιωτικά, ενώ αντίθετα το 80% των λιμανιών στην Ευρώπη είναι δημοσίου συμφέροντος.

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για να φτάσει ο συγκεκριμένος κανονισμός στο Ευρωκοινοβούλιο, η Αγγλία ήταν η χώρα που έβαζε τα περισσότερα προσχώματα στη διαδικασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Ν» από πηγές στις Βρυξέλλες, οι Αγγλοι δεν θέλουν να ανοίξει ο φάκελος «επενδύσεις και χρηματοδότηση», ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το λιμενικό τους σύστημα βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού.

Τα βρετανικά λιμάνια υποστηρίζουν ότι ο τομέας λειτουργεί ομαλά και χωρίς σημαντικές καταγγελίες και προσθέτουν ότι η τοποθέτηση μιας εποπτικής αρχής θα μειώσει μακροπρόθεσμα την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο. «Υπάρχει κίνδυνος να υπονομευτεί το εμπορικό απόρρητο» σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ο υπό πρόταση κανονισμός βάζει κανόνες λειτουργίας όσον αφορά την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών, την αύξηση της διαφάνειας, ειδικά για τις επιδοτήσεις που δίδονται σε λιμενικά έργα, ενώ προβλέπει και τη δημιουργία εθνικών φορέων που θα αναλαμβάνουν ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελών. Ο κανονισμός δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών λιμανιών.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα εργασιών της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Στον εν λόγω κανονισμό η Επιτροπή επιδιώκει να αντισταθμίσει τις ασθενείς ανταγωνιστικές πιέσεις και τις πιθανές καταχρήσεις της αγοράς προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα των λιμενικών υπηρεσιών. Προκειμένου ωστόσο να επέλθει συμφωνία με όλους τους φορείς των Βρυξελλών, στην πορεία εξαιρέθηκαν η διακίνηση φορτίων και οι επιβατικές υπηρεσίες καθώς συχνά ρυθμίζονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης και, επομένως, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε συνδυασμό με την οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τέλος, για την εποπτεία των λιμανιών η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού υπογραμμίζει ότι το κείμενο αναφέρεται σε «ανεξάρτητη εποπτεία» και όχι σε ανεξάρτητη εποπτική αρχή προκειμένου να μετατοπίσει την έμφαση από την ίδια τη σύσταση της αρχής προς τα καθήκοντα που θα πρέπει να ασκεί μια τέτοια αρχή, δηλαδή την προσφορά ενός ανεξάρτητου μηχανισμού υποβολής καταγγελιών.

«Ναι» από ESPO, διστάζει η ECSA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων - ESPO, σε επιστολή του προς τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, τους προτρέπει να υπερψηφίσουν τον κανονισμό. Αντίθετα, τα βρετανικά λιμάνια που είναι μέλη του ESPO εξέφρασαν με επιστολή τους τόσο προς τον Οργανισμό όσο και προς τους ευρωβουλευτές τις θέσεις τους και τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη δημιουργία εποπτικών αρχών.

Από την πλευρά της η ECSA διατυπώνει σειρά επιφυλάξεων για την αποτελεσματικότητα του υπό ψήφιση κανονισμού, ωστόσο το κρίνει θετικά επισημαίνοντας ότι αποτελεί το πρώτο βήμα.

Ο γ.γ. της ECSA Patrick Verhoeven ανέφερε: «Οι εφοπλιστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σειρά περιοριστικών πρακτικών αλλά και νομικά εμπόδια για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι αυτό το κείμενο δεν θα παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Βασιζόμαστε στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν τη βελτίωση ορισμένων ρυθμίσεων προς το καλύτερο, που θα εξασφαλιστεί μέσω μια σύντομης τριμερούς διαβούλευσης».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα