Ιnternet of Things: Νέες δυνατότητες για χρηματοδότηση, συνεργασίες και δικτύωση

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 12:20
UPD:12:28
FACEBOOK/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Η αυξημένη ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για το Internet of Things (ΙoT) και η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, ήταν μερικά από τα θέματα που αναδείχθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και η ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Alliance for the Internet of Things Innovation, AIOTI).

Η εκδήλωση AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία μέσω του Internet of Things (ΙοΤ) στην Ελλάδα» απευθυνόταν στους δρώντες του οικοσυστήματος ΙοΤ, τόσο από την πλευρά της προσφοράς (technology providers) όσο και της ζήτησης (end users) τεχνολογίας, και είχε σκοπό τη διεύρυνση της εθνικής συμμετοχής σε μια από τις σημαντικότερες μελλοντικές τεχνολογίες, παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται για το ΙοΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) αφορά τη διασύνδεση ατόμων, μηχανών, οικιακών συσκευών, απλών αντικειμένων και διαδικασιών, γεγονός που δημιουργεί απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σήμερα, οι συσκευές που είναι online αγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια, ενώ μέχρι το 2020 προβλέπεται ότι θα φτάσουν τα 34 δισεκατομμύρια. Τα επόμενα πέντε χρόνια, η έρευνα προβλέπει ότι θα επενδυθούν 6 τρισεκατομμύρια δολάρια στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Όπως επισήμανε σε χαιρετισμό της η Εύη Σαχίνη, διευθύντρια του ΕΚΤ, η επιστημονική αριστεία της Ελλάδας τεκμηριώνεται από την επιτυχημένη συμμετοχή σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 στο πρόγραμμα ICT με θέμα το Internet of Things. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το ΕΚΤ, πέρα από τον ρόλο του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT, προσφέρει υποδομές και υπηρεσίες για την αξιοποίηση και διάχυση τόσο του έγκριτου ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου, όσο και των δεδομένων, δίνοντας έμφαση στην ανοικτή διάθεση και επανάχρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα που θα προέλθουν από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στο μέλλον θα αποκτήσουν ιδιαίτερη δυναμική και το ΕΚΤ θα την υποστηρίξει ενεργά, απευθυνόμενο σε ολοένα και περισσότερες κοινότητες χρηστών.

Ο Ηρακλής Αγιοβλασίτης από το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT του Ορίζοντα 2020 (ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία), αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της προκήρυξης ICT-30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects για έρευνα σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, στην οποία υποβλήθηκαν 137 προτάσεις για έργα και εγκρίθηκαν 7 έργα έρευνας και ανάπτυξης (Research and Innovation Actions) και 2 έργα συντονισμού και υποστήριξης (Coordination and Support Actions).

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα