Χ.Α.: Συναλλαγές - μεταβολές ποσοστών

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2005 18:44

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

05. 09. 2005

- Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, με την 1577/5.9.2005 επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 2.9.2005 προέβη σε αγορά μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ να ανέλθει από 24,77% σε 28,82%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

- Ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, μέτοχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, με την 1578/5.9.2005 επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 2.9.2005 προέβη σε αγορά μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ να ανέλθει από 6,096% σε 10,13%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

05. 09. 2005

H εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, μέτοχος της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., με την 1575/5.9.2005 επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 2.9.2005 προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. να κατέλθει από 10,34% σε 0%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα