Πίστωση 400.000 ευρώ σε Ηράκλειο και Πέραμα από το URBAN II

Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2005 11:30

Εγκρίθηκε από τον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη η διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 400.000 ευρώ προς το Δήμο Περάματος Αττικής και το Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.

Για το Πέραμα, οι πιστώσεις ανέρχονται σε 300.000 ευρώ και θα διατεθούν για την προμήθεια εξοπλισμού για την συλλογή και αποκομιδή των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, για την επισκευή και διαμόρφωση χώρου όπως και για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και των εκθεμάτων του Κέντρου Ναυτικού Μοντελισμού.

Στο Ηράκλειο, οι πιστώσεις, ύψους 100.000 ευρώ, θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής Κέντρου κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους, συμβουλευτικού Σταθμού οικογένειας και βρεφονηπιακού Σταθμού.

Όπως δήλωσε ο κ. Στ. Καλογιάννης : «Επιδίωξή μας αποτελεί η ορθολογική απορρόφηση των διατιθέμενων κοινοτικών κονδυλίων. Μέσω της Πρωτοβουλίας URBAN II εκτελούνται ή έχουν προγραμματιστεί πλήθος σημαντικών παρεμβάσεων στο Πέραμα, στην Κομοτηνή και στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της κάθε πόλης με πολεοδομικές ρυθμίσεις στις πλέον επιβαρημένες περιοχές καθεμίας πόλης.

»Με τις συγκεκριμένες πιστώσεις χρηματοδοτούνται έργα απαραίτητα για την μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από την δραστηριότητα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης καθώς και για την εγκατάσταση υποδομών πολιτιστικού τουρισμού και ψυχαγωγίας. Στο Ηράκλειο Κρήτης δημιουργούνται νέες δομές κοινωνικής στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα